СОЦІАЛЬНА СТРАТИГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА ДОБИ НЕПУ: ІСТОРІОГРАФІЯ 60-90-Х РОКІВ XX СТ.

Валентин Миколайович Лазуренко

Анотація


Розкрито соціальну структуру селянських господарств України періоду нової економічної політики (1921-1929 рр.) за матеріалами, що знайшли своє відображення в роботах радянських та вітчизняних авторів 60-90-х років XX ст. Висвітлено різні підходи дослідників до визначення об’єктивних параметрів селянських господарств доби недостатньо розвинутого товарного виробництва.

Ключові слова


сільське господарство; селянство; куркуль; фермер; заможне селянство; історіографія

Повний текст:

PDF

Посилання


Талан Є. П. До питання про суспільно-політичне життя на селі в Українській РСР (1925-1927 рр.) // Український історичний журнал (далі – УІЖ.). – 1967. – № 1. – С. 36–42.

Денисовець П. М. Диференціація селянства України в умовах непу та її вплив на виробниче кооперування села (1921-1929 рр.) // УІЖ. – 1968. – № 1. – С. 57–67.

Ксьонзенко М. І. Результати аграрних перетворень на Україні після Великої Жовтневої Соціалістичної Революції // УІЖ. – 1978. – № 4. – С. 77–87.

Євсєєв Є. Т. Економічні заходи Компартії України по зміцненню бідняцько-середняцьких господарств (1925-1929 рр.) // УІЖ. – 1980. – № 1. – С. 92–97.

Рибак І. В. Організація селянської взаємодопомоги в 1925-1932 рр. // УІЖ. – 1981. – № 2. – С. 55–59.

Рогалина Н. Л. Социальная динамика советского доколхозного крестьянства: классовое расслоение, социальные перемещения (1921-1929 гг.). – М., 1986.

Беренштейн Л. Ю. Великий Жовтень і соціалістичні перетворення в сільському господарстві України // УІЖ. – 1987. – № 12. – С. 64–76.

Верстюк В. Ф. В. І. Ленін про куркульську контрреволюцію і боротьбу проти неї // УІЖ. – 1987. – № 12. – С. 29–41.

Адамський В. Земельна реформа в контексті традицій і ментальності українського селянства // Розбудова держави. – 1994. – № 10. – С. 41–44.

Мельничук О. Боротьба за владу на селі в 1920-1925 роках: Сільські ради проти комнезамів // Нова політика. – 1998. – № 2. – С. 35–36.

Венер М. Лицом к деревне: советская власть и крестьянский вопрос (1924-1925 гг.) // Отечественная история. – 1993. – № 5. – С. 86–107.

Мигаль Б. К. Здійснення аграрної політики у відбудовний період (1921-1925 рр.). – Х., 1974. – 167 с.

Верстюк В. Ф. Махновщина: Селянський повстанський рух на Україні (1918-1921). – К., 1992. – 365 с.

Денисовець П. М., Єрмак О. П. Податкова політика радянської держави щодо селянства України // УІЖ. – 1982. – № 6. – С. 88–96.

Водотика С. Г., Мазур І. Д. Зміни в соціально-класовій структурі селянства України напередодні масової колективізації (1927-1929 рр.) // УІЖ. – 1983. – № 2. – С. 42–51.

Ленін В. І. Тези до ІІ Конгресу Комуністичного Інтернаціоналу // Повне зібрання творів. – Т. 41. – С. 166.

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 1898-1970. – М., 1970. – Т. 4. – С. 45.

Данилов В. П. Коллективизация: как это было // Страницы истории советского общества: Факты, проблемы, люди. – М., 1989. – С. 228–253.

Данилов В. П. О характере социально-экономических отношений советского крестьянства до коллективизации сельского хозяйства. – М., 1961. – 60 с.

Ганжа О. І. Державне регулювання соціально-економічних відносин на селі // УІЖ. – 1990. – № 10. – С. 103–110.

Ганжа О. І. Опір селян становленню тоталітарного режиму в УСРР / Серія «Історичні зошити». – К., 1996. – 42 с.

Ганжа О. І. Українське селянство в період становлення тоталітарного режиму (1917-1927 рр.). – К., 2000. – 208 с.