ДОКУМЕНТИ ДЕРЖАВНИХ ПОЛЬСЬКИХ І УКРАЇНСЬКИХ АРХІВІВ ПРО ДЕПОРТАЦІЮ УКРАЇНЦІВ У 1944-1946 РР.

Тетяна Миколаївна Гонтар

Анотація


Розглянута специфіка документів, що відносяться до процесу депортації українців з Польщі до УРСР у 1944-1946 рр. До таких документів історики вже звертались, а частина їх у0же опублікована. Однак, дослідниками використовуються, як правило, лише документи архівів одного регіону, однієї країни, або матеріали центральних архівів. У даній статті вперше зроблений короткий огляд особливостей ширшого кола архівів – центральних і обласних в Україні, при чому розглянуті як матеріали архівів південних областей, так і західних, де адаптація переселенців мала істотні відмінності – соціальні, побутові, культурні. Щодо Польщі, то й тут є істотні відмінності в інформації, що міститься в документах державних центральних і воєводських архівів. Проаналізована специфіка фондування та особливості самих документів, що зберігаються в різних архівах. Деяка інформація в архівних матеріалах є суперечливою, однак для історика вона є джерелом для аналізу, а не простого відтворення

Ключові слова


депортація; архів; фонд; адаптація; переселення; історичне джерело

Повний текст:

PDF

Посилання


Siwicki M. Dzieje konfliktów polsko-ukraińskich. – T. 3. – Warshawa, 1994. − 378 s.

Repatriacja czy deportacja. – T. 1. Dokumenty 1944-1945 / pod red. E. Misiły. – Warszawa, 1996. – 333 s.

Депортації. Західні землі України кінця 30-х – початку 50-х рр. Документи, матеріали, спогади у трьох томах. – Т. 1. – Львів, 1996. – 761 с.

Депортації. Західні землі України кінця 30-х – початку 50-х рр. Документи, матеріали, спогади у трьох томах. – Т. 2. 1946-1947 рр. – Львів, 1998. – 540 с.

Депортації. Західні землі України кінця 30-х – початку 50-х рр. Документи, матеріали, спогади у трьох томах. – Т. 3. Спогади. – Львів, 2002. – 418 с.

Cергійчук В. Трагедія українців Польщі. – Тернопіль : Вид-во «Тернопіль», 1997. – 440 с.

Сергійчук В. Український здвиг: Закерзоння. 1939-1947. – Київ, 2004. – 840 с.

Сергійчук В. Поляки на Волині у роки Другої світової війни. Документи з українських архівів і польські публікації. – Київ : Українська Видавнича Спілка, 2003. – 576 с.

Даровано життя, щоб правду розказати / [за ред. М. Паньків і Є. Місила]. – Warszawa, 2006. – 424 c.

Свинко Й., Лановик Б. Межовий край у вогні. Польсько-українські взаємини у 1944-1947 рр. – Тернопіль, 2004. – 340 с.

Archiwum Akt Nowych w Warszawie (далі – AAN). – Zesp. Głuwny Przedstawicel Rządu R.P. do spraw ewakuacji ludności ukraińskiej z Polski w Lublinie(526). – Sign. 22.

AAN. – Zesp. Głuwny Przedstawicel Rządu R.P. do spraw ewakuacji ludności ukraińskiej z Polski w Lublinie(526). – Sign. 397/28.

Archiwum Państwowy w Rzeszowie. – Zesp. Urząnd Wojewờdski w Rzeszowie. – Sign. 64.

Archiwum Państwowy w Przemyślu. – Zesp. PUR PO w Jaroslawiu. – Sign. 17.

ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 23, спр. 1468.

ЦДАВОВУ, ф. 4626, оп. 1, спр. 9.

Державний архів Дніпропетровської області (далі – ДАДнО), ф. 19, оп. 4, спр. 184.

ДАДнО, ф. 19, оп. 4, спр. 268.

ДАЗО, ф. 102, оп. 2, спр. 1163.

ДАЗО, ф. 102, оп. 1, спр. 1168.

Державний архів Львівської області (далі – ДАЛО), ф. Р221, оп. 2, спр. 208.

ДАЛО, ф. Р221, оп. 2, спр. 25.

ДАТО, ф. Р1833, оп. 4, спр. 67.