ДІАЛЕКТИКА СУТНОСТІ СОЦІОЛОГІЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ НАЦІЇ ТА НАЦІОГЕНЕЗИ ЯК ПРОЦЕС ДО САМОВИЗНАЧЕННЯ ЕТНОСІВ

Ольга Юріївна Балягузова

Анотація


Розглянуто традиційні та сучасні теорії нації та націогенези. Надані концепції як зарубіжних вчених, так і найбільш важливі ідеї української наукової практики. Окреслені особливості та закономірності процесу з позиції різних підходів до даної проблематики, що надало можливість порівняти погляди різних науковців на процес розвитку націй та виявити спільні структурні елементи або фази розвитку. Простежено взаємодію «об’єктивних» та «суб’єктивних» ознак нації, етнічних та соціальних її компонентів

Ключові слова


нація; націогенеза; націотворення; етнос; етногенез

Повний текст:

PDF

Посилання


Аркас М. М. Історія України-Русі. – К. : Вища школа, 1993.

Андерсон Бенедикт. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму. Друге, перероблене видання – Київ : Критика, 2001.

Бромлей Ю. В. Етносоціальні процеси: теорія, історія, сучасність. – К., 2007.

Грушевский М. Украинский народ в его прошлом и настоящем. – CПб., 1914. – Т. 1.

Дорошенко Д. І. Нарис історії України: В 2 т. – К., 1992. – Т. 2.

Забужко О. С. Філософія української ідеї та європейський контекст. – К.,1993.

Історія сучасного світу / Ю. А. Горбань, В. В. Петровський, А. Г. Слюсаренко та інші. – К. :Телепрес-інформ, 2001.

Лисяк-Рудницький І. Зауваги до проблеми «історичних» та «неісторичних» націй. Історичні есе. – Т. 1. – Київ : Основи, 1994.

Лисяк-Рудницький І. Формування українського народу й нації. Історичні есе. – Т. 1. – Київ : Основи, 1994.

Касьянов Г. В. Теорії нації та націоналізму: монографія. – К. : Либідь, 1999.

Колесник І. І. Українська історіографія. – К. : Ґенеза, 2000.

Рябчук М. Від Малоросії до України: парадокси запізнілого націєтворення. – Київ : Критика, 2000.

Сарбей В. Г. Національне відродження України: В 9 т. – К., 1999. – Т. 9.

Сарбей В. Г. Історико-географічні регіони України в процесі національного відродження кінця ХVІІ початку ХХ ст. // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. – Дніпропетровськ, 1997. – Вип. 1.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.