ЗМІНА ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВІЙСЬКОВОГО ДУХОВЕНСТВА В 1900-1925 РР.

Інна Михайлівна Шугальова

Анотація


Проаналізована зміна правового статусу військового духовенства під впливом суспільно-політичних подій першої чверті ХХ ст. Основні положення статті ґрунтуються на матеріалах Архіву нових актів у Варшаві (Республіка Польща).

Ключові слова


духовенство; церква; військовий клір

Повний текст:

PDF

Посилання


Archiwum akt nowych Warszawa. Zespoł 14. Ministerstwo wyznań religijnych I oświecenia publicznego. Sygnatura 360. Służba wojskowa – ustawa o powszechnym obowigzku służby wojskowej project, nowelizacja, zmiany, rozporzadzenia wykonawcze (1920-1936).

Мартирологія Українських Церков: В 4 т. / Упоряд. і ред. О. Зінкевич та О. Воронин. – Торонто ; Балтимор, 1987. – Т. 1. Українська Православна Церква: документи і матеріали.

Полное собрание законов Российской империи. – Собрание 2-е. – СПб., 1890. – Т. ХХ.

Съезд духовенства армий Юго-Западного фронта 5-8 мая 1917 г. в г. Проскуров. – Каменец-Подольск, 1917.

Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: в 2 т. – К., 1996. – Т. 1.

Горєлов В. Церква в житті армії та флоту Української Держави // Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року: Науковий збірник, присвячений 125-річчю від дня народження Гетьмана Павла Скоропадського та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року. – К., 1999. – Вип. V.

Кандідов Б. Релігія в царській армії. – Харків ; Одеса, 1930.

Любимов Н., протопресв. Дневник о заседаниях вновь сформированного Синода (12 апреля – 12 июня 1917 г.) // Российская церковь в годы революции: Сборник. – М., 1995.

Платонов Н. Церковь и империалистическая война // Религия и церковь в истории России (советские историки о православной церкви в России) / общ. ред. А. М. Сахарова. – М., 1975.

Федченков В., еп. На рубеже двух эпох. – М., 1994.

Шавельский Г., протопресв. Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота : в 2 т. – М., 1996. – Т. 1; Т. 2.

Шипов Я. Тихоновская церковь и Врангель: Исторический очерк. Составлен на основании архивных материалов, найденных в Крыму. – М., 1923.

Кузнецов А. Флотские священники. Деятельность православного духовенства на флоте : дисс… канд. ист. наук: http://voskres.orthodoxy.ru/army/library/fleetpriests.htm

Шугальова І. Організаційний устрій православного духовенства чорноморського флоту (1900-1920 рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2004. – Вип. XVII. – С. 81–88.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.