Правова уніфікація Сілезького воєводства в Другій Речі Посполитій

Witold Marcoń

Анотація


Правове об’єднання Сілезького воєводства з Другою Річчю Посполитою було нелегкою справою. Це викликано тим, що Нижня Сілезія належала австрійській державі, а Верхня Сілезія була частиною німецької держави. Автономний сейм Сілезії, в якості регіонального законодавчого органу, мав усунути правові відмінності між Нижньою Сілезією та Верхньою Сілезією. Місцевий парламент намагався стандартизувати правові акти Сілезького воєводства і польської держави. Процес об’єднання автономної одиниці з Другою Річчю Посполитою був перерваний початком Другої світової війни у вересні 1939 р.

Ключові слова


Друга Річ Посполита; Сілезьке воєводство; Сейм Сілезії; правова уніфікація

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Jankowski T. Problem unifikacji prawnej województwa śląskiego // Gazeta Administracji i Policji Państwowej. – 1935. – nr 20. – S. 648–654; Ustrój i organizacja władz administracji ogólnej województwa śląskiego // Gazeta Administracji i Policji Państwowej». – 1936. – nr 6. – S. 170–178.

Dąbrowski W. Poradnik prawniczy dla prac ustawodawczych Sejmu Śląskiego i jego komisji (Unifikacja prawna województwa śląskiego na tle poszczególnych urządzeń i pojęć prawnych 1922-1937), wyd. I. – Katowice, 1937.

Ciągwa J. Wpływ centralnych organów Drugiej Rzeczypospolitej na ustawodawstwo śląskie w latach 1922-1939. – Katowice, 1979.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Dz. U. R. P.). – 1920. – nr 73. – pozycja (dalej: poz.) 497.

Dz. U. R. P. – 1922. – nr 46. – poz. 388.

Dz. U. R. P. – 1921. – nr 26. – poz. 146.

Sprawozdanie stenograficzne (dalej: spr. sten.) z 51 posiedzenia (dalej: pos.) I Sejmu Śląskiego (dalej SŚ) z dnia 14 czerwca 1923 r., szpalta (dalej: szp) 23–24.

Spr. sten. z 62 pos. I SŚ z dnia 17 października 1923 r., szp. 12.

Spr. sten. z 44 pos. III SŚ z dnia 22 czerwca 1934 r., szp. 26.

Spr. sten. z 45 pos. III SŚ z 15 stycznia 1935 r. szp. 39–40.

Spr. sten. z 25 pos. III SŚ z 20 grudnia 1932 r., szp. 17.

Druk sejmowy nr 109/IV Sejm Śląski.

Druk sejmowy nr 110/IV Sejm Śląski.

Dz. U. Śl. – 1937. – nr 17. – poz. 38 – ustaw z 30 sierpnia 1937 r. o ustroju szkolnictwa oraz ustawa o prywatnych szkołach oraz zakładach naukowych i wychowawczych z 30 sierpnia 1937 r. – Dz. U. Śl. – 1937. – nr 17. – poz. 39.

Dz. U. R. P. – 1932. – nr 38. – poz. 389.

Dz. U. R. P. – 1932. – nr 33. – poz. 343.

Dz. U. Śl. – 1937. – nr 17. – poz. 39.

Dz. U. R. P. – 1938. – nr 27. – poz. 243. – art. 1–2.

Sejm Śląski przyjął ustawę dnia 29 marca 1926 r. w sprawie rozwiązania stosunku służby nauczycielskiej w skutek zawarcia przez nauczycielkę związku małżeńskiego – Dz. U. Śl. – 1926. – nr 8. – poz.

– art. 1 oraz nowelizacja tegoż aktu prawnego z dnia 1 października 1926 r. w sprawie rozwiązania stosunku służby nauczycielskiej wskutek zawarcia przez nauczycielkę związku małżeńskiego – Dz. U. Śl. – 1926. – nr 23. – poz. 39.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.