ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО АВАНГАРДУ В ТВОРАХ ЙОГО ЗАСНОВНИКІВ ТА ІДЕОЛОГІВ

Ірина Валентинівна Кузьменко

Анотація


Проблема виникнення русько-українського авангардного мистецтва має культурологічний і історичний аспекти. Змістовна сутність авангарду пов’язана з традиціями національного мистецтва. Формування самобутності українського мистецтва було пов’язано з іменами митців і теоретиків авангарду: Д. Бурлюка, О. Кручених, О. Гуро, О. Екстер, К. Малевич, Б. Лівшиця, В. Каменського, М. Матюшина

Ключові слова


авангард; художник; футуризм; маніфест

Повний текст:

PDF

Посилання


Турчин В. С. По лабиринтам авангарда / В. С. Турчин. – М. : Изд-во МГУ, 1993 – 248 с.

Матвєєва Л. Л. Культурологія: Курс лекцій / Л. Л. Матвєєва. – К. : Либідь, 2005. – 512 с.

Бурлюк Д. Фрагменты из воспоминаний футуриста. Письма. Стихотворения / Д. Бурлюк. – СПб. : Пушкинский фонд. С-Петербург, 1994. – 383 с.

NN. Выставка картин художников импрессионистов в г. Херсоне // Родной край (Херсон). – 1909. – № 193.

Каменский В. К двадцатилетию футуризма (1909-1929). Слово Первых Футуристов / В. Каменский // Бурлюк Д. Ентелехизм. К 20-летию футуризма. Теория. Критика. Стихи. Картины (1907-1930). – Нью-Йорк : Изд-во М. Н. Бурлюк, 1930. – С. 3–15.

Иванюшина И. Ю. Утопии искусства коммуны / И. Ю. Иванюшина // «Звездолики Гилеи». Тезисы докладов II межд. наук. конф. по авангарду. – Херсон, 1995. – С. 39–42.

Нога О. Давид Бурлюк і мистецтво Всесвітнього авангарду / О. Нога. – Львів : Основа, 1993. – С. 243.

Балатова Н. Возвращенное имя / Н. Балатова, А. Никитин // Огонек. – М., 1989. – № 27. – С. 6–12.

Ливщиц Б. Полутороглазый стрелец. Стихотворения. Переводы. Воспоминания / Б. Лившиц. – Л. : Советский писатель, 1989. – 720 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.