«БІЛІ ПЛЯМИ» В БІОГРАФІЇ В. Д. ОТАМАНОВСЬКОГО І ПЕРСПЕКТИВИ АРХІВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ ЇХ УСУНЕННЯ

Ігор Юрійович Робак

Анотація


Біографія видатного українського громадсько-політичного діяча, науковця і організатора науки В. Д. Отамановського рясніє «білими плямами». Автор запрошує істориків до їх дослідження.

Ключові слова


архівні джерела; В. Д. Отамановський; З. Савчук; історична біографістика; «Подільська старовина»; «Син України»; Харківський медичний інститут

Повний текст:

PDF

Посилання


Онопрієнко Я. І. Віталій Чишко. Біографічна традиція та наукова біографія в історії і сучасності України. – К., 1996. – 240 с. / Я. І. Онопрієнко // Український історичний журнал. – 1998. – № 5. – С. 11–12.

Верстюк В., Осташко Т. Діячі Української Центральної Ради. Бібліографічний довідник / В. Верстюк, Т. Осташко. – К. : б. в., 2007. – 255 с.

Гальчак С. Краєзнавці Вінниччини: Біографії. Бібліографія / С. Гальчак. – Вінниця : б. в., 2005. – С. 136–138.

Кароєва Л. Валентин Дмитрович Отамановський / Л. Кароєва // VIII Всеукраїнська наукова конференція «Історичне краєзнавство і культура»: наукові доповіді та повідомлення. – Х. : б. в., 1997. – Ч. 1. – С. 157–158.

Кот С. І. Честі своєї не зрадив (В. Д. Отамановський) / Сергій Кот // Репресоване краєзнавство (20-30-ті роки). – К. – Хмельницький : Рідний край, 1991. – С. 133–142.

Малюта О. Отамановський Валентин Дмитрович / Ольга Малюта // Українські історики ХХ століття. Бібліографічний довідник. Сер. «Українські історики». – К. : Ін-т істор. Укр. НАН Укр., 2006. – Вип. 2. Ч. 3. – С. 165–169.

Подільська старовина: науковий збірник на пошану вченого і краєзнавця В. Д. Отамановського / від. ред. В. А. Косаківський. – Вінниця : б. в., 1993. – 480 с. – (Вінницький обласний краєзнавчий музей).

Пристайко В. І., Шаповал Ю. І. Справа «Спілки визволення України»: невідомі документи і факти. Науково-документальне видання / В. І. Пристайко, Ю. І. Шаповал. – К. : Інтел, 1995. – 448 с.

Савчук З. С. В. Д. Отамановський (1893-1964) – вчений, педагог, організатор науки: автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.07 / З. С. Савчук ; Українська академія аграрних наук; Державна наукова сільськогосподарська бібліотека. – К., 2006. – 20 с.

Архів Харківського національного медичного університету «Харьковский Государственный Медицинский Институт Министерства Здравоохранения УССР (ХГМИ). г. Харьков. Отдел кадров. Дело № 28. Отамановский Валентин Дмитриевич. Зав. кафедрой латинского языка. Начато 20 октября 1958 г. Окончено 17 января 1972 г. На 47 листах».

Похилевич Л. И. Сказания о населенных местностях Киевской губернии / Л. И. Похилевич. – К. : тип. КПЛ, 1864. – 763 с.

Нуштаев А. И., Завьялов А. И., Якупов И. А. Вклад профессора Валентина Дмитриевича Отамановского в развитие истории медицины и классической филологии / А. И. Нуштаев, А. И. Завьялов, И. А. Якупов // Медицинская профессура СССР. Краткое содержание и тезисы докладов научной конференции. – М. : Издательский дом «Русский врач», 2010. – 280 с.

Життя та дивовижні пригоди козака Миколи на безлюдному острові: пригод. повість / Вал. Злотополець, І. Федів ; Післямова М. Слабошпицького ; Худож. В. Харченко. – К. : Ярославів Вал, 2007. – 223 с.: іл.

Сайт Московського краєзнавчого музею «Arts» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.vinnkraemuz.ru (12.08.2010).