БОРОТЬБА ТЕНДЕНЦІЙ У ВІЗАНТІЙСЬКОМУ ІСТОРІОПИСАННІ XI СТОРІЧЧЯ (НА ПРИКЛАДІ ПРАЦЬ ІОАННА СКИЛИЦІ ТА МИХАЇЛА ПСЕЛЛА)

Ірина Сергіївна Горнова

Анотація


У статті порівняно спосіб історіописання двох візантійських істориків XI сторіччя – Михаїла Пселла та Іоанна Скилиці. У них відмінні принципи викладу матеріалу, уявлення про роль історика і місце власних творів у загальновізантійській літературній традиції. Тому визначення історичних концепцій цих авторів вкрай необхідне для характеристики візантійської історіографії вказаного періоду.


Ключові слова


Михаїл Пселл; Іоанн Скилиця; візантійська історіографія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Див.: Любарский Я.Н. Михаил Пселл: личность и творчество. К истории византийского предгуманизма // Две книги о Михаиле

Пселле. – СПб., 2001.

Карышковский П.О. Балканские войны Святослава в византийской исторической литературе // Византийский временник. – 1953. –

Т. 6. – С. 36-71.

Каждан А.П. Из истории византийской хронографии Х века // Византийский временник. – 1961. – Вып. 20. – С. 106-128.

Бибиков М.В. Развитие исторической мысли // Культура Византии. Вторая половина VII-XII в. – М.: Наука, 1989. – С. 108-109.

Черноглазов Д.А. Хроника Иоанна Зонары и ее источники (IX-XI века) // Византийский временник – 2004. – Вып. 63 (89). – С. 137-154.

Лев Диакон. История / Пер. М.Я. Сюзюмова. – М., 1988. – С. 110-117. Електронна публікація: http://www.hrono.info/dokum/0900dok/

suzumov.html.

Thurn I. Ioannes Skylitzes, Autor und Werk, Berolini; Novi Eboraci, 1973.

Flusin B., Cheynet J.-Cl. Récrire l’histoire: la Synopsis Historiôn de Jean Skylitzès, Paris, 2003.

Ioannis Skylitzae Synopsis Historiarum / rec. I. Thurn, Berolini; Novi Eboraci, 1973.

Gеогgii Syncelli chronicon. Vol. I-II / ed. L. Dindorf, Bonnae, 1829.

Theophanis Chrographia. Vol. I-II / rec. I. Classeni, Bonnae, 1839.

Покровская В.Ф. Византийская историческая литература (в переводах XI – начала XIII века) // История русской литературы: В 10 т. –Т. I. Литература XI – начала XIII века. – М.; Л., 1941. Електронна публікація: http://feb-web.ru/feb/irl/il0/il1/il121142.htm.

Летопись византийца Феофана от Диоклетиана до царейМихаила и сына его Феофилакта / Пер. В.И. Оболенского и Ф.А. Терновского. –

М., 1884. Електронна публікація: http://www.kodges.ru/library/view/24230/page/1.htm.

Markopoulos A. Byzantine history writing // Byzantium in the year 1000, Leiden, Boston, 2003.

Μιχαήλ Ψέλλος. Εκατόνταετηρις Βυζαντίνης ιστορίας (976-1077) // Μεσαιωωικής βιβλιοθηκής. Т. (4) / επ. Κ. Σάθα. – Παρίσι, 1874.

Михаил Пселл. Хронография / Пер. Я.Н. Любарского – М.: Наука, 1978.

Скабаланович Н.А. Византийское государство и церковь в XI веке. – СПб., 1884.

Любарский Я.Н. Историограф Михаил Пселл // Хронография. – М.: Наука, 1978.

Holmes C. Basile II and the governance of the Empire (976-1025), Oxford, 2005.1. Див.: Любарский Я.Н. Михаил Пселл: личность и творчество. К истории византийского предгуманизма // Две книги о Михаиле Пселле. – СПб., 2001.