Чи були Фальц-Фейни баронами? (Історія становлення станового статусу родини Фальц-Фейнів)

Алла Анатоліївна Задерейчук

Анотація


Розглянуто питання, пов’язані з отриманням родиною Фейн/Фальц-Фейн станових статусів Російської імперії: вільний колоніст, спадковий почесний громадянин, особистий та спадковий дворянин. Показані підстави для переходу членами роду Фальц-Фейн у новий становий статус. Вказано причини появи об’єднаного прізвища Фальц-Фейн. Пояснено моменти, пов’язані з неправомірністю приєднання до прізвища Фальц-Фейн будь-яких титулів Російської імперії.

Ключові слова


колоніст; почесний громадянин; особисте та спадкове дворянство; Фальц-Фейн

Повний текст:

PDF

Посилання


Асламова В. «Олександр ІІ у Преображенці» / В. Асламова // Наддніпрянська правда (Херсон). – 1991. – 28 вересня. – С. 3.

Валько С. С. Благодійність та благодійники Дніпровського повіту / С. С. Валько // Таврійський Степ (Мій Край) : Альманах. – Каховка – К. : ЗАТ «Таврійські Ігри», 2000. – С. 7–22.

Вершина Н. Потомок трех адмиралов / Н. Вершина // Площадь Свободы (Херсон). – 1998. – № 17.

Владимирський А. Сокровища барона Фальц-Фейна / А. Владимирский // Национальное достояние. – 2004. – 15 июня. – С. 15.

Гребенник Т. А. О некоторых аспектах деятельности представителей семьи Фальц-Фейнов и Скадовских в Херсонском земстве / Т. А. Гребенник // Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції Фальцфейнівські читання (Херсон, 25-27 квітня 2001 р.). – Херсон, 2001. – С. 45-47.

Данилевич Н. Барон Фальц-Фейн. Жизнь русского аристократа / Н. Данилевич – М. : Изобразительное искусство, 2001. – 227 с.

Державний архів в Автономній республіці Крім, м. Сімферополь, ф. 14, оп. 1, спр. 1731. – 14 арк.

Державний архів Одеської області, ф. 6, оп. 1, спр. 4180. – 9 арк.

Державний архів Херсонської області (далі – ДАХО), ф. Р-4097, оп. 1, спр. 253. – 7 арк.

ДАХО, ф. Р-4097, оп. 1, спр. 254. – 37 арк.

ДАХО, ф. Р-4097, оп. 1, спр. 258. – 49 арк.

ДАХО, ф. Р-4097, оп. 1, спр. 259. – 20 арк.

ДАХО, ф. Р-4097, оп. 1, спр. 262. – 5 арк.

ДАХО, ф. Р-4097, оп. 1, спр. 268. – 13 арк.

ДАХО, ф. Р-3378, оп. 2, спр. 4. – 2+1 арк.

Дрогобыч Н. Е. Фридрих Эдуардович Фальц-Фейн как общественный деятель Таврии / Н. Е. Дрогобыч // Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції Фальцфейнівські читання (Херсон, 25-27 квітня 2001 р.). – Херсон, 1999. – С. 64-70.

Житомирський В. Увлечения барона Фальц-Фейна / В. Житомирский // Площадь Свободы (Херсон). – 1998. – 6-12 июля.

Задерейчук А. А Фальц-Фейны в Таврии / А. А. Задерейчук. – Сімферополь : ДОЛЯ, 2010. – 197 с.

Зубрис Г. Софья Фальц-Фейн – почетный член Общества Херсонских врачей / Г. Зубрис // Медицинская газета. – 2002. – 22 октября, № 91.

Комарова І. «Відповідаю на зло добром» / І. Комарова // Наддніпрянська правда (Херсон). – 1993. – 8 червня.

Кудряченко А. И. Вихідці з німецьких земель на теренах України: минуле та сьогодення / А. И. Кудряченко, И. М. Кулинич, В. В. Хохлачов. – К. : Наукова думка, 1995. – 75 с.

Любчик Л. Трагедия в Хорлах / Л. Любчик // Джерела (Херсон). – 2000. – № 19–21.

Російський державний історичний архів, м. Санкт-Петербург (РДІА), ф. 1343, оп. 36, спр. 25924. – 15 арк.

РДІА, ф. 1343, оп. 36, спр. 25925. – 13 арк

РДІА, ф. 1343, оп. 49, спр. 1785. – 15 арк.

РДІА, ф. 1405, оп. 418, спр. 175. – 19 арк.

Фальц-Фейн В. Э. Аскания-Нова / В. Э. Фальц-Фейн. – К. : Аграрна наука. – 348 с.