РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА

Є. Г. Сінкевич

Анотація


Після падіння комуністичного режиму поляки отримали можливість вільно розвива- ти різноманітні форми підприємництва. В свою чергу вибір стратегічного напрямку розвитку держави – входження повноправним членом до ЄС дав шанс законодавчо офо- рмити нові форми господарювання, що сприяло формуванню малого та середнього біз- несу. Національне багатство не дісталося в руки олігархічних кланів. Держава зробила ставку на середній клас, як основного платника податків і гаранта політичної стабіль- ності. Зрозуміла стратегія і чітка тактика дозволили полякам впоратися із поставле- ними завданнями, що й забезпечило у 2004 році входження Республіки Польща до ЄС. Разом із тим, ще залишається низка не вирішених питань, які стоять на порядку ден- ному у відносинах владних інституцій та малого і середнього бізнесу. Зважена інвести- ційна політика, законодавчі гарантії роблять Польщу привабливою країною для інозем- них інвестицій і разом із тим захищають інтереси місцевого товаровиробника.

Ключові слова


підприємництво; малий та середній бізнес; Польща

Повний текст:

PDF

Посилання


Dąbrowska A. Rozwój przedsiębiorczości w usługach w Polsce // Вісник Львівського університету. – Серія екон. –

– Вип. 39.

Bórawski P., Lewczuk A. Rozwój przedsiębiorczości w agrobiznesie na obszarach wiejskich // Zeszyty naukowe. –

Nr. 8. – Ostrołęka. – 2011. – s. 53-60.

Lipianin-Zontek E., Zontek Z. Kreowanie przedsiębiorczości na terenach wiejskich na przykładzie obszarów

górskich wojewódstwa śląskiego // Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obsyrach

wiejskich. – Warszawa, 2009. – s. 49-60.

Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w wojewódstwie wielkopolskim // Ekonomiczne uwarunkowania

rozwoju przedsiębiorczości na obsyrach wiejskich. – Warszawa, 2009. – s. 61-72.

Krzyżanowska K. Ekonomiczne uwarunkowania powstania i funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych //

Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obsyrach wiejskich. – Warszawa, 2009. – s. 73-84.

Gerasymczuk N. Turystyka wiejska w Polsce i Ukrainie: dziś, ujtro // Українська полоністика. – Вип. 3-4. – Істо-

рико-філософські дослідження. – 2003. – С. 27-33.

Hausner J. Rozwój społeczno-gospodarczy // Kultura a rozwój. – Warszawa, 2013. – s. 21-38.

Klich J. Analiza i ocena ofert instytucji wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. – Praha, 2009.

Na pierwsze 5 lat Polski w Unii Europejskiej. – Warszawa, 2009.

Wyniki narodowego programu foresinght Polska 2020. – Warsawa, 2009.

Monitor Polski. Dziennik Urzędowy Rzeczpospolitej Polskiej. – Warszawa, 2012.

Lichniak I. Sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce // Rozwoju przedsiębioczości w Polsce. –

Warszawa, 2011.