ПОРУБІЖЖЯ, ПОГРАНИЧЧЯ, КОНТАКТНА ЗОНА: ДО ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

А. О. Петрова

Анотація


Статтю присвячено проблемі вивчення порубіжжя в роботах українських етнологів та використання і визначення власне термінів «порубіжжя», «пограниччя», «контактна зона». Оскільки порубіжжя стає не лише предметом окремих розвідок вчених, а й те- мою міжнародних конференцій. Основна увага в статті приділена саме одному з таких збірників матеріалів – «Одеські етнографічні читання: Етнокультура порубіжжя: лока- льно-територіальні особливості»

Ключові слова


порубіжжя; контактна зона; пограниччя; Одеські етнографічні читання

Повний текст:

PDF

Посилання


Мушкетик Л. Українсько-угорське порубіжжя: мова та етнокультура, питання ідентифікації, міжетнічні

зв’язки / Леся Мушкетик // Народна творчість та етнографія. – 2010. – №3. – С. 21–35.

Одеські етнографічні читання. Етнокультура порубіжжя: локально-територіальні особливості : зб. наук.

праць. / Колектив авторів. – Одеса : Од. нац. унів. ім. І. І. Мечникова, 2014. – 419 с.

Іваннікова Л. Етнографічні спостереження 60-х років ХІХ століття : з архіву Григорія Залюбовського / Лю-

дмила Іваннікова // Одеські етнографічні читання: Етнокультура порубіжжя: локально-територіальні особ-

ливості : зб. наук. праць. – Одеса, 2014. – С. 139–151.

Вахніна Л. Пограниччя в контексті сучасних глобалізаційних процесів : питання ідентичності / Лариса Вах-

ніна // Одеські етнографічні читання: Етнокультура порубіжжя: локально-територіальні особливості : зб.

наук. праць. – Одеса, 2014. – С. 34–43.

Григорьева Р. Языковая ситуация на российско-украинско-белорусском пограничье / Регина Григорьева //

Одеські етнографічні читання: Етнокультура порубіжжя: локально-територіальні особливості : зб. наук.

праць. – Одеса, 2014. – С. 89–99.

Листова Т. Воронежские украинцы. Этнокультурные ососбенности и факторы самосознания / Татьяна Ли-

стова // Одеські етнографічні читання: Етнокультура порубіжжя: локально-територіальні особливості : зб.

наук. праць. – Одеса, 2014. – С. 247–258.

Годованська О. Трансформація українського сільського простору під впливом «присутності» кордону з ЄС /

Оксана Годованська // Одеські етнографічні читання: Етнокультура порубіжжя: локально-територіальні осо-

бливості : зб. наук. праць. – Одеса, 2014. – С. 62–70.

Пастух Н. Консервація фольклорної традиції українців на пограниччі (на матеріалі українсько-молдовського

порубіжжя) / Надія Пастух // Одеські етнографічні читання: Етнокультура порубіжжя: локально-

територіальні особливості : зб. наук. праць. – Одеса, 2014. – С. 317–329.

Кожухар К. Назви їжі і харчування в говірці села Булаєшти Оргеївського району Республіки Молдова /

Катерина Кожухар // Одеські етнографічні читання: Етнокультура порубіжжя: локально-територіальні особ-

ливості : зб. наук. праць. – Одеса, 2014. – С. 193–209.

Головко О. Поховальна обрядовість українців Подільсько-Бессарабського пограниччя : міжетнічні взаємов-

пливи та локальна специфіка / Олександр Головко // Одеські етнографічні читання: Етнокультура порубіж-

жя: локально-територіальні особливості : зб. наук. праць. – Одеса, 2014. – С. 71–81.

Харчишин О. Обряд «Маланка» та маланкові пісні на українсько-молдовському пограниччі / Ольга Харчи-

шин // Одеські етнографічні читання: Етнокультура порубіжжя: локально-територіальні особливості : зб.

наук. праць. – Одеса, 2014. – С. 388–397.

Сауляк Б. Традиційні землеробські знаряддя праці на території Східного Поділля наприкінці ХІХ–ХХ ст. //

Богдан Сауляк // Одеські етнографічні читання: Етнокультура порубіжжя: локально-територіальні особливо-

сті : зб. наук. праць. – Одеса, 2014. – С. 359–365.

Петрова Н. Обрядовий персонаж «нанашка» в українському весіллі Одещини / Наталія Петрова // Одеські

етнографічні читання: Етнокультура порубіжжя: локально-територіальні особливості : зб. наук. праць. –

Одеса, 2014. – С. 330–339.

Кушнір В. Бойки села Маринове : розвиток традиційної культури після переселення / Вячеслав Кушнір //

Одеські етнографічні читання: Етнокультура порубіжжя: локально-територіальні особливості : зб. наук.

праць. – Одеса, 2014. – С. 240–246.

Васянович О. Уявлення українців про «єврейські кучки» (за польовими матеріалами в районах етнокультур-

них контактів) / Олександр Васянович // Одеські етнографічні читання: Етнокультура порубіжжя: локально-

територіальні особливості : зб. наук. праць. – Одеса, 2014. – С. 25–33.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.