НАРОДНИЙ РУХ У РОСІЇ ПІД ПРОВОДОМ ОМЕЛЯНА ІВАНОВИЧА ПУГАЧОВА (близько 1744–10.01.1775 р.)

Г. Л. Гётте, С. В. Романенко

Анотація


У 2015 р. виповнилося 240 років з дня придушення Селянської війни 1773–1775 рр. під проводом Омеляна Іва- новича Пугачова. Відомості про нього понад 140 років знаходилися під грифом «таємно», і тому, як відмічає В. Короленко, для відтворення реальної суті особистості, що стояла в центрі руху і дала йому своє ім’я, історикам заважала навала свідомо і несвідомо накопиченого фальсифікованого матеріалу. В статті, крізь призму істори- чних і художніх джерел, розглянуто постать керівника повстання, причини виступу козаків, хід бойових дій.

Ключові слова


Пугачов Омелян; яїцьке козацтво; селянське повстання

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


БСЭ. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачѐва. – Т. 13. – М. : Советская энциклопедия,

Василенко Н. Пугачѐв Емельян и восстание Пугачѐва / Н. Василенко [Електронний ресурс]. – Режимдоступу :

URL : http//www.rushist.com.

Короленко В. Пугачѐвская легенда на Урале. – 1900. URL : http://azlib.ru/k/korolenko_u_kazakov.html.

Короленко В. У казаков. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1983.

Лимонов Ю. А., Пугачѐв и его сподвижники / Мавродин В. В., Панеях В. М., – 1965. [Електронний ресурс].

– Режим доступу : URL : http://historic.ru.

Овчинников Р., Емельян Иванович Пугачѐв / Большаков Л. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL:

http://hrono.ru.

Пушкин А. История Пугачева. Т. 8. – Л. : Наука, 1978. РВБ: Собр. соч. в 10 т. / А. Пушкин [Електронний

ресурс]. – Режим доступу : URL : http://www.rvb.ru//pushkin.

Stökl G. Russische Geschichte. 3. Aufl. – Stuttgart : Alfred Kröner, 1973.

Шишов А. 100 великих казаков. – 2007. / А. Шишов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL :

http://militera.lib.ru.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.