ДАНИЛО ГАЛИЦЬКИЙ – ОРГАНІЗАТОР БОРОТЬБИ ПРОТИ МОНГОЛО-ТАТАРСЬКОЇ НАВАЛИ

В. І. Цимбалюк

Анотація


Статтю присвячено дослідженню діяльності князя Данила Галицького як державно- го діяча, політика та полководця в період постійних військових конфліктів із золотоор- динським військом. Охарактеризовано зовнішню політику князя, спрямовану на пошук союзників для бо- ротьби з ордою та внутрішню політику, завданням якої було забезпечення стабільного економічного розвитку держави та підвищення її обороноздатності. Описано україно- татарські відносини у період правління короля Данила та перша перемога української держави над золотоординським ханом, яка відбулася в 1255 р.

Ключові слова


король Данило Галицький; Галицько-Волинська держава; Золота Орда

Повний текст:

PDF

Посилання


Воронин Н. Н. К вопросу о взаимоотношении галицко-валынской и владимиросуздальской архитектуры

–13 вв. / Н. Н. Воронин // Краткие сообщения Института историиматериальной культуры АН СССР. –

– Вып. 3 – С. 222–227.

Галицько-волинський літопис. – Л. : Червона Калина, 1994. – 254 с.

Ідзьо В. Українська держава в XIII столітті / В. Ідзьо. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1999. – 320 с.

Котляр М. Ф. Галицько-Волинська Русь / М. Ф. Котляр. – Київ : Альтернативи, 1998. – 336 с.

Котляр М. Ф. Полководці Давньої Русі / М. Ф. Котляр. – [2-ге вид.]. – Київ : Україна, 1996. – 149 с.

Крип’якевич І. П. Історія українського війська. Ч. 1–3 / І. Крип’якевич, Б. Крип’якевич. – Львів : Друк.

Медицький-Тиктор, 1936. – 570 с.

Літопис руський [Текст] : за іпатським списком переклав Леонід Махновець / пер. з давньорус. Л. Є. Махно-

вець ; відп. ред. О. В. Мишанич. – К. : Дніпро, 1989. – ХІV, 591 с.

Цимбалюк В. І. Погоринські землі в часи боротьби Данила Галицького з монголо-татарами у ХІІІ ст. :

[навчально-методичний посібник] / В. І. Цимбалюк, Б. А. Прищепа, П. М. Волков. – Рівне : Редакційно-

видавничий центр Міжнародного університету «РЕГІ» імені академіка Степана Дем’янчука, 2003. – 68 с.

Шараневич И. История Галицко-Володимирской Руси. От найдавнейших времен до року 1453 / И. Шаране-

вич. – Львов, 1863. – С. 60–98.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.