СПРОБИ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПОРОЗУМІННЯ СЕРЕДОВИЩА, ЩО ФОРМУВАЛО СУСПІЛЬНУ ДУМКУ В ДРУГІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ

С. Стемпень

Анотація


Період функціонування відродженої Речі Посполитої був часом втрачених можливос- тей для встановлення порозуміння між поляками та українцями. Спроби інтелектуаль- ної еліти двох народів відшукати стежку, яка б привела до гармонізації відносин між на- родами-сусідами, виявилися марними. У статті простежується складний процес поль- сько-українських відносин та зроблено висновки, які необхідно врахувати на сучасному етапі цивілізаційного поступу Республіки Польща і України.

Ключові слова


поляки; українці; Друга Річ Посполита

Повний текст:

PDF

Посилання


H. J. Szyszko, Polska i Ukraina, 1 października 1931 r., nr 16, s. 5–6.

«Bunt Młodych» (od 21 października 1931 r.)

Bocheński, Czerwienimy się za Was, Panowie..., styczeń 1933 r., nr , s. 1.

Bocheński, Generalne posunięcie, luty 1933 r., nr 36, s. 1.

Rozmowa z J. E. Metropolitą Szeptyckim, luty 1933 r., nr 39, s. 3.

R. Daszkiewicz, List do redakcji, luty 1933 r., nr 39, s. 7.

A. M. Bocheński, Ukraina musi być wolna, 15 kwietnia 1933 r., nr , s. 3–4.

A. M. Bocheński, Rozważania historyczno-polityczne, 15 kwietnia 1933 r., nr , s. 4–5.

S. Łoś, Naród ukraiński a Polska, 15 maja 1933 r., nr 41, s. 4–5.

A. M. Bocheński, Krytyka Jędrzeja Gietrycha, 15 lipca 1933, nr 43, s. 4–5.

S. Łoś, Uniwersytet Ukraiński, 15 lipca 1933, nr 43, s. 6–7.

A. Bocheński, Dać im swobodę, 20 stycznia 1934, nr 1, s. 1.

R. Wraga, Czy finis Ukrainae?, 20 stycznia 1934, nr 1, s. 1–2.

Na zasadnicze tematy, 5 lutego 1934, nr 2, s. 3–4.

M. Pruszyński, W akademickim domu ukraińskim, 20 lutego 1934, nr 3, s. 3–5.

I. Kedryn, Instytut kultury narodowej czy twierdza obskurantyzmu. Historia Domu Narodowego we Lwowie i jego

obecne żałosne dzieje, 19 marca 1934, nr 5, .s 2–4.

Redakcja, Rocznica kijowska, 5 maja 1934, nr 8, s. 1.

A. M. Bocheński, Wyprawa kijowska lekcją polityczną, 5 maja 1934, nr 8, s. 3–4.

D. Doncow, Czy Zachód? List do Ukraińców o polskiej kulturze, 20 lipca 1934, nr 12-13, s. 1–2.

J. Braun, Europa nad Wisłą. Odpowiedź na «List do Ukraińców o kulturze polskiej, 20 sierpnia 1934, nr 14, s. 2–3.

S. Łoś, Ukraiński uniwersytet czy szkoły zawodowe?, 20 sierpnia 1934, nr 15, s. 3.

S. Łoś, Ukraiński uniwersytet czy szkoły zawodowe?, 20 września 1934, nr 15, s. 1–2.

Sprawa ukraińskiego domu akademickiego, 20 grudnia 1934, nr 18, s. 5.

O.S.R., O metodzie polityki wobec Ukraińców, 20 grudnia 1934, nr 18, s. 11.

J. Lipa, Campus martius (Z perjodyków ukraińskich), 20 stycznia 1935, nr 2, s. 6–7.

S. Żejmis, Pro domo nostra, 5 marca 1935, nr 5-6, s. 3.

W. Prażymirski, Perspektywy teroru ukraińskiego, 5 marca 1935, nr 5-6, s. 6.

I. Kedryn, Dokąd idą młodzi. Młodzież ukraińska, 20 października-5 listopada 1935, nr 19-20, s. 2.

A. M. Bocheński, Niepodległość czy samoistność, 20 października-5 listopada 1935, nr 19-20, s. 7–8.

A. Bocheński, Wykorzystać nastroje mas, 20 listopada-5 grudnia 1935, nr 23-24, s.

M. Pruszyński, Rozmowa z wicemarszałkiem Wasylem Mokryjem, 20 grudnia 1935-5 stycznia 1936, nr 25-26, s. 2–3.

W. Popławski, O Ukraińców i Rusinów, 25 lutego 1936, nr 3, s. 4.

A. M. Bocheński, Medytacje polityczne, 10 marca 1936, nr 4, s. 1.

D. Doncow, Perspektywy, 15 lipca 1936, nr 12–13, s. 2-3.

S. Łoś, Caeterum censeo, 25 września 1936, nr 17, s. 1.

S. Piasecki, O Ukraińcach, 10 października 1936, nr 18, s. 6.

M. P., Juliusza Poniatowskiego tragedia pomyłek, 10 grudnia 1936, nr 22, s. 8.

A. M. Bocheński, «Samoistna Ukraina» p. Glazińskiego, 10 lutego 1937, nr 4, s. 3.

«Polityka» (od 10 marca 1937 r.)

S. Łoś, Deklaracje płk. Koca o mniejszości, 10 marca 1937, nr 6, s. 4.

W. Kubijowicz, Niebezpieczeństwo ukraińskie, 10 czerwca 1037, nr 13, s. 6.

M. P., Władysław Studnicki i Dymitr Doncow, 25 czerwca 1937, nr 14, s. 4–5.

A. Bocheński, Położyć kres szaleństwu, 10 września 1937, nr 23, s. 1.

F. Czerwiński, Aleksander Wielogórski i Bazyli Mudry, 25 września 1937, nr 24, s. 3.

I. Kedryn, Normalizacja w cudzysłowie, 20 listopada 1937, nr 28, s. 6.

A. Bocheński, Problemy i polemiki. Jeszcze sprawa świętojurska, 25 lutego 1938, nr 5, s. 5.

Zespół, Nieszczęśliwe deklaracje Unda, 25 maja 1938, nr 12, s.

Zespół, Jeszcze w sprawie ukraińskiej, 10 czerwca 1938, nr 13, s. 1.

Z cyklu wywiadów «Polityki»: Borkowski o Józefskim, 25 czerwca 1938, nr 14, s 1.

A. Bocheński, Poglądy J. K. Popławskiego na sprawy narodowościowe, 10 maja 1938, nr 18, s. 4–5.

A. Bocheński, Undo i «Polityka», 29 września 1938, nr 23, s. 5.

F. Czerwiński, Imperializm polski a imperializm zachodnioukraiński, 10 listopada 1938, nr 26, s. 4–5.

S. Łoś, Zakarpacie, 10 grudnia 1938, nr 28, s. 2.

A. Bocheński, Problemy i Polemiki. «Biuletyn polsko-ukraiński», 10 lutego 1939, nr 3, s. 6.

F. Czerwiński, Rewindykacja narodowościowa, 25 lutego 1939, nr 4, s. 1.

Za co Ukraińcy mają żal do Niemców, 9 kwietnia 1939, nr 7, s. 2.

S. Stomma, Dajmy Polsce nowego sojusznika, 18 czerwca 1939, nr

, s. 3.