Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 13 (2014) Соціально-економічний стан Півдня України у 60-х роках ХХ ст. (історіографія проблеми) Анотація  PDF
Олександр В’ячеславович Шарін
 
№ 11 (2013) Політичний аспект російсько-українських відносин 20-х років ХХ ст. у новітній історіографії Анотація  PDF
Влада Володимирівна Сокирська
 
№ 14 (2015) ОСОБЛИВОСТІ ВИСВІТЛЕННЯ ПОСТАТІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО У СУЧАСНІЙ ПОЛЬСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ Анотація  PDF
Анна Іллівна Ткачук
 
№ 12 (2014) Освальд Бальзер у польській історіографії Анотація
Anna Czerniecka-Haberko
 
№ 10 (2013) Сучасні наукові акценти в історіографічних розробках історії єврейської громади Миколаєва кінця XVIII – початку XX ст. Анотація  PDF
Надія Олександрівна Рижева
 
№ 11 (2013) Польськомовні публікації на тему голоду в Україні у 20-х і 30-х роках ХХ ст. Анотація  PDF
Aleksander Smoliński
 
№ 12 (2014) Меценати в Росії у 1861-1914 роках у новітній польській історіографії Анотація
Tadeusz Srogosz
 
№ 11 (2013) Кустарно-промислова кооперація УСРР періоду непу в російській історіографії кінця XX – початку XXI ст. Анотація  PDF
Олександр Володимирович Малишев
 
№ 11 (2013) Львівська школа досліджень доби Станіслава Понятовського у міжвоєнний період Анотація  PDF
Andrzej Stroynowski
 
№ 11 (2013) Лікарське наукове середовище у Львові в 1918-1946 роках в польській історіографії Анотація  PDF
Tadeusz Srogosz
 
№ 7 (2011) ПРОБЛЕМА МІГРАЦІЇ З УКРАЇНСЬКИХ ЕТНІЧНИХ ЗЕМЕЛЬ ДО АРГЕНТИНИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ Анотація  PDF
Віктор Олександрович Погромський
 
№ 13 (2014) Вплив хімізації сільського господарства УРСР наприкінці 50-х – 60-х років минулого століття на стан здоров’я сільського населення (історіографія проблеми) Анотація  PDF
Микола Григорович Семененко
 
№ 11 (2013) Аграрні відносини в Галичині 1921-1939 рр. у польській історіографії Анотація  PDF
Андрій Володимирович Крюков
 
№ 17 (2016) ПЕТРО СОЛОМАТІН: КРАЄЗНАВЕЦЬ, ЖУРНАЛІСТ Анотація  PDF
Н. І. Рябчикова
 
№ 11 (2013) Партійно-радянська номенклатура УРСР середини 80-х – початку 90-х років ХХ ст. в рецепції діаспорних та західних учених Анотація  PDF
Юлія Володимирівна Кузьменко
 
№ 5 (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ТА АРХЕОГРАФІЇ ПЕРІОДУ РОМАНТИЗМУ НА СТОРІНКАХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ Анотація  PDF
Оксана Олександрівна Ковальчук
 
№ 11 (2013) Аграрна політика урядів білого руху Півдня Росії в оцінці білоемігрантської історіографії Анотація  PDF
Сергій Валерійович Корновенко
 
№ 7 (2011) СОЦІАЛЬНА СТРАТИГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА ДОБИ НЕПУ: ІСТОРІОГРАФІЯ 60-90-Х РОКІВ XX СТ. Анотація  PDF
Валентин Миколайович Лазуренко
 
№ 7 (2011) «НЕЗРУЧНІ» СЕЛЯНИ В ІСТОРІОГРАФІЇ НАЦІЄТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ НАДДНІПРЯНЩИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. Анотація  PDF
Юрій Петрович Присяжнюк
 
№ 18 (2017) ПОВЕРНЕННЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ДО УКРАЇНИ У 1924 році У СВІТЛІ МЕМУАРНИХ ДЖЕРЕЛ Анотація  PDF
В. О. Хоменко
 
№ 11 (2013) Висвітлення партизанського руху на українських землях у роки Великої Вітчизняної війни: сучасна історіографія Анотація  PDF
Наталія Олександрівна Свинаренко
 
№ 6 (2011) ІСТОРІОГРАФІЧНІ СЮЖЕТИ У ВИКЛАДАЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ О. П. ЗЕРНІНА Анотація  PDF
Юлія Анатоліївна Кисельова
 
№ 18 (2017) УКРАЇНСЬКІ ТЕРЕНИ І ПОСТАТЬ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО В ТРАКТУВАННІ ПОЛЬСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Анотація  PDF
А. І. Ткачук
 
№ 11 (2013) Українська емігрантська історіографія ХХ ст. про В. Д. Отамановського Анотація  PDF
Ігор Юрійович Робак, Ганна Леонідівна Демочко
 
№ 4 (2010) ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ Анотація  PDF
Віктор Васильович Клименко
 
1 - 25 з 37 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо