Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 8 (2012) Документи 2-го відділу Головного штабу Війська польського як джерело вивчення історії радянської України 1921-1939 років Анотація   PDF (Polski)
Aleksander Smoliński
 
№ 5 (2010) ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ВИЩИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ Й УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ УРЯДУ УНР В ЕКЗИЛІ у 1945 – на початку 1950-х років Анотація   PDF
Вікторія Олександрівна Бойко
 
№ 17 (2016) ДОКУМЕНТИ АРХІВУ ОУН У КИЄВІ ПРО УКРАЇНСЬКУ ЕМІГРАЦІЮ В НІМЕЧЧИНІ В 1920-1945 рр. Анотація   PDF
Д. В. Бурім, Ю. А. Черченко
 
№ 11 (2013) Документи березневого (1965 р.) пленуму ЦК КПРС як важливе джерело в дослідженні аграрної історії Анотація   PDF (Русский)
Анатолій Іванович Шевельков
 
№ 17 (2016) ДОКУМЕНТИ ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ ВОЛИНСЬКОЇ ТА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ОРГАНІВ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ВОЛИНІ У РОЗВИТКУ МІСТ НА ПОЧАТКУ ХХ ст. Анотація   PDF
Я. П. Цецик
 
№ 7 (2011) ДОКУМЕНТИ ДЕРЖАВНИХ ПОЛЬСЬКИХ І УКРАЇНСЬКИХ АРХІВІВ ПРО ДЕПОРТАЦІЮ УКРАЇНЦІВ У 1944-1946 РР. Анотація   PDF
Тетяна Миколаївна Гонтар
 
№ 8 (2012) Документи з історії діяльності Українського наукового інституту в Берліні в Архіві Університету Гумбольдта (Берлін, Німеччина) Анотація   PDF
Дмитро Васильович Бурім
 
№ 6 (2011) ДОКУМЕНТИ ПРО ПОШТОВІ ТА ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНІ УСТАНОВИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ІСТОРИЧНИХ АРХІВІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ) Анотація   PDF
Ірина Сергіївна Міронова
 
№ 12 (2014) Доля маєтку Мордвинових в Ялті у контексті історії міста: 1873-1900-й роки (за архівними матеріалами) Анотація   PDF
Марина Михайлівна Будзар
 
№ 19 (2017) ДОЛЯ УКРАЇНСЬКОГО ЕМІГРАНТА У МІЖВОЄННІЙ НІМЕЧЧИНІ В СПОГАДАХ ГОЛОВИ УНО ТИМОША ОМЕЛЬЧЕНКА Анотація   PDF
Д. В. Бурім, Ю. А. Черченко
 
№ 19 (2017) ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ СТОСУНКІВ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ В 1924–1934 рр. Анотація   PDF
М. М. Зеркаль
 
№ 6 (2011) ДОСВІД СОЦІАЛЬНО-НАУКОВОГО ЛІДЕРСТВА ТХОРЖЕВСЬКОГО РОБЕРТА ЙОСИПОВИЧА ЯК МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА ТА ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
Ольга Юріївна Балягузова
 
№ 5 (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ТА АРХЕОГРАФІЇ ПЕРІОДУ РОМАНТИЗМУ НА СТОРІНКАХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ Анотація   PDF
Оксана Олександрівна Ковальчук
 
№ 4 (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ В. САРБЕЄМ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Анна Іллівна Король
 
№ 8 (2012) Дослідження взаємовпливів українського сільськогосподарського виробництва царської Росії і світового продовольчого ринку Анотація   PDF
Віктор Володимирович Гоцуляк
 
№ 2 (2008) ДОШЛЮБНЕ СПІЛКУВАННЯ ТА ПЕРЕДВЕСІЛЬНА ОБРЯДОВІСТЬ УКРАЇНЦІВ У СТЕПОВОМУ ПОБУЖЖІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ. (за матеріалами етнографічних досліджень Миколаївщини) Анотація   PDF
Катерина Петрівна Чокан
 
№ 9 (2012) Духовні традиції родини Харитоненків Анотація   PDF
Ольга Михайлівна Гайдай
 
№ 10 (2013) Еволюція близькосхідної політики США (2003-2011 рр.) Анотація   PDF
Ігор Вікторович Чернишов
 
№ 15 (2015) ЕВОЛЮЦІЯ КУЛЬТУРНОГО СТАТУСУ ПІДПРИЄМЦІВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. (НА ПРИКЛАДІ КОЛЕКЦІОНЕРА П. І. ХАРИТОНЕНКА) Анотація   PDF
О. М. Гайдай
 
№ 15 (2015) ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ПОЛЕЗАХИСНИХ ЛІСОСМУГ В УКРАЇНІ ВІДПОВІДНО ДО «ВЕЛИКОГО ПЛАНУ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИРОДИ» Анотація   PDF
Г. М. Чепурда
 
№ 16 (2016) ЕКОНОМІКА ВОЛИНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст Анотація   PDF
Я. П. Цецик
 
№ 13 (2014) Економічні, соціальні та національні умови в Західній Україні у другій половині ХІХ ст. Анотація   PDF (Polski)
Magdalena Mizgalska
 
№ 9 (2012) Етнічний склад сільського населення України на початку ХХІ ст. Анотація   PDF
Володимир Миколайович Скляр, Олена Євгенівна Тверитникова
 
№ 19 (2017) ЕТОС ГРОМАДСЬКОГО СЛУЖІННЯ У ПОЛЬСЬКОМУ ПУБЛІЧНОМУ ДИСКУРСІ ХІХ ст. Анотація   PDF
Н. Ю. Громакова
 
№ 2 (2008) ЖІНОЧА ОСВІТА В СЕРЕДОВИЩІ ПОЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННО-ЗАХІДНИХ ГУБЕРНІЙ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В 60-Х РОКАХ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Анотація   PDF
Ольга Олександрівна Ніколаєнко
 
151 - 175 з 485 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>