Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 7 (2011) ВНЕСОК ДВОРЯНСТВА ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК АРХІВНОЇ СПРАВИ ПОРЕФОРМЕНОГО ПЕРІОДУ Анотація   PDF
Віталій Володимирович Морозов
 
№ 14 (2015) ВНЕСОК О. А. СОШНИКОВА У РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО ТРАКТОРОБУДУВАННЯ Анотація   PDF
О. Г. Кривоконь
 
№ 11 (2013) Внесок сільськогосподарської кооперації в розвиток аграрного сектора економіки України 20-х років XX ст.: історіографія проблеми Анотація   PDF
Юрій Миколайович Лазуренко
 
№ 2 (2008) ВНЕСОК У РОЗВИТОК ІСТОРИКО-ЦЕРКОВНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Петро Микитович Тригуб
 
№ 4 (2010) ВНЕСОК ФІЗІОЛОГІВ РОСЛИН НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В РОЗВИТОК ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ТРОПІЗМІВ НА ПОЧАТКУ XX ст. Анотація   PDF
Олена Сергіївна Рудишина
 
№ 15 (2015) ВНЕСОК ХУДОЖНИКІВ ПОЛЬСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В РОЗВИТОК ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА НА ТЕРЕНАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ Анотація   PDF
Ярослав Мокляк
 
№ 8 (2012) Володимир Яковець як представник сучасного мистецтва Черкащини Анотація   PDF
Оксана Олексіївна Спіркіна
 
№ 12 (2014) Вплив єврейської громади на розвиток Ченстохови у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., який відбувся після реформ 60-70-х років ХІХ століття в Російській імперії Анотація   PDF (Polski)
C. K. Szymański
 
№ 14 (2015) ВПЛИВ АНГЛІЙСЬКОЇ СУДНОБУДІВНОЇ ШКОЛИ НА ФОРМУВАННЯ МОРСЬКОЇ СИЛИ НА ЧОРНОМУ МОРІ в першій половині XIX ст. Анотація   PDF
Надія Олександрівна Рижева
 
№ 5 (2010) ВПЛИВ ДІАСПОРИ НА РОЗВИТОК ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА Анотація   PDF
Василь Васильович Гарагонич
 
№ 3 (2009) ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ЗЕМСЬКИХ УСТАНОВ НА КУЛЬТУРНО- ПРОСВІТНИЦЬКИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ПІВДЕННО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.) Анотація   PDF
Ольга Віталіївна Сараєва
 
№ 18 (2017) ВПЛИВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ВОЛИНІ НА РОЗВИТОК ОСВІТИ на початку ХХ ст. Анотація   PDF
Я. П. Цецик
 
№ 13 (2014) Вплив союзу руського народу на ускладнення російсько-єврейських взаємовідносин на Волині на початку ХХ ст. Анотація   PDF
Ярослав Петрович Цецик
 
№ 13 (2014) Вплив хімізації сільського господарства УРСР наприкінці 50-х – 60-х років минулого століття на стан здоров’я сільського населення (історіографія проблеми) Анотація   PDF
Микола Григорович Семененко
 
№ 7 (2011) ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТРУДОВИЙ КОНГРЕС ЯК ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ ОРГАН УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В ДРУГІЙ УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ Анотація   PDF
Ольга Володимирівна Малюта
 
№ 2 (2008) ВЧЕНІ ПОЛЬСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В ХАРКІВСЬКОМУ МАТЕМАТИЧНОМУ ТОВАРИСТВІ Анотація   PDF
Варфоломій Степанович Савчук, Надія Миколаївна Кушлакова
 
№ 5 (2010) ГАРВАРДСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ: ТРАДИЦІЯ ДОСКОНАЛОСТІ Анотація   PDF
Наталія Володимирівна Шевченко
 
№ 16 (2016) ГЕОРГІЙ (ЮРІЙ) НАРБУТ ТА ЙОГО РОЛЬ У РОЗБУДОВІ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Н. О. Тріфонова
 
№ 2 (2008) ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ІСПАНІЇ СЕРЕДИНИ 1980-х – ПОЧАТКУ 1990-х РОКІВ Анотація   PDF
Анастасія Олександрівна Хмель
 
№ 17 (2016) ГОСПОДАРСЬКА ТА ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДИНАСТІЇ ХАРИТОНЕНКІВ ЗА ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
О. М. Гайдай
 
№ 9 (2012) Господарський стан одноосібних селянських господарств та соціальна структура селянства Лівобережної України у роки непу Анотація   PDF
Лариса Борисівна Лехан, Тетяна Кузьмівна Дацюк
 
№ 3 (2009) ГОТЕЛІ ДОРЕВОЛЮЦІЙНОГО МИКОЛАЄВА: ПРОБЛЕМИ АТРИБУЦІЇ Анотація   PDF
Галина Анатоліївна Гарбар
 
№ 2 (2008) ГРОМАДСЬКІСТЬ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ XIX СТОЛІТТЯ: ПОГЛЯДИ НА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ РЕҐІОНУ Анотація   PDF
Олександр Вікторович Черемісін
 
№ 14 (2015) ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЮРІЯ БОЙКО-БЛОХІНА В УКРАЇНСЬКОМУ ПІДПІЛЛІ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ Анотація   PDF
Яна Ігорівна Карпюк
 
№ 19 (2017) ГРОШОВА ЕМІСІЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В ПЕРІОД ДИРЕКТОРІЇ, ПРЕДСТАВЛЕНА В КОЛЕКЦІЇ МУЗЕЮ ГРОШЕЙ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Н. О. Тріфонова
 
76 - 100 з 485 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>