Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4 (2010) БОРОТЬБА ТЕНДЕНЦІЙ У ВІЗАНТІЙСЬКОМУ ІСТОРІОПИСАННІ XI СТОРІЧЧЯ (НА ПРИКЛАДІ ПРАЦЬ ІОАННА СКИЛИЦІ ТА МИХАЇЛА ПСЕЛЛА) Анотація   PDF
Ірина Сергіївна Горнова
 
№ 3 (2009) БОРОТЬБА УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ НА ВОЛИНІ У 1930-х РОКАХ Анотація   PDF
Ярослав Петрович Цецик
 
№ 14 (2015) БРАТИ ТУРИ – КЕРІВНИКИ БАШТАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ Анотація   PDF
Юрій Вадимович Котляр
 
№ 5 (2010) БУРГОМІСТРИ ПОВІТОВОГО МІСТА БЕНДЗИНА ПЙОТРКОВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В 1865-1914 роках ПЕРЕБІГ РУСИФІКАЦІЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПОЛЬСЬКОГО КОРОЛІВСТВА РОСІЙСЬКОГО ЦАРСТВА Анотація   PDF
Ніта Марек
 
№ 6 (2011) ВІДНОВЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО АПАРАТУ ПЕТРОГРАДА В 1921-1923 РР. Анотація   PDF
Олена Михайлівна Орленко
 
№ 13 (2014) Відображення постаті Богдана Хмельницького у сучасній польській історіографії Анотація   PDF
Анна Іллівна Ткачук
 
№ 18 (2017) ВІРНІСТЬ ВІЙСЬКОВІЙ ПРИСЯЗІ ЯК ПРОЯВ ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 – 1921 років Анотація   PDF
О. Ю. Скляр
 
№ 5 (2010) ВІТЧИЗНЯНІ АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА ПРО ДОРАДЯНСЬКУ ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я В ХАРКОВІ Анотація   PDF
Ігор Юрійович Робак
 
№ 18 (2017) ВАЛЕНТИН ОТАМАНОВСЬКИЙ В УКРАЇНСЬКІЙ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 років Анотація   PDF
І. Ю. Робак, Г. Л. Демочко
 
№ 15 (2015) ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ТА ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ГРОМАД НА ВОЛИНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст. Анотація   PDF
Я. П. Цецик
 
№ 7 (2011) Вибрані аспекти функціонування Державної поліції в Другій Речі Посполитій: чисельність та підготовка поліцейського корпусу Анотація   PDF (Polski)
Iwona Sterczewska
 
№ 6 (2011) ВИВЧЕННЯ ПЕРІОДИЧНОЇ ПРЕСИ КРИМУ В РОКИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ: СЕНСАЦІЙНІ ЗНАХІДКИ АБО ХІТЬ МАРНОСЛАВСТВА?: З ПРИВОДУ РЕПУБЛІКАЦІЙ С. Б. ФІЛІМОНОВА Анотація   PDF
А. А. Непомнящий
 
№ 4 (2010) ВИДАННЯ ЗЕМСЬКИХ УСТАНОВ У ФОНДАХ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Олексій Анатолійович Макієнко
 
№ 7 (2011) ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ АРХІВНИХ УСТАНОВ У ДОСЛІДЖЕННІ ІСТОРІЇ СУДНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ XVIII – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Анотація   PDF
Надія Олександрівна Рижева
 
№ 18 (2017) ВИКОРИСТАННЯ АРХІВНИХ МАТЕРІАЛІВ У ДОСЛІДЖЕННІ СТАЛІНСЬКИХ РЕПРЕСІЙ ЩОДО ГРОМАДЯН ПОЛЬСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОСТІ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ У 1930-х роках Анотація   PDF
Л. С. Недбай
 
№ 12 (2014) Виробництво ствольного заліза на казенних гірничих заводах Уралу в середині ХІХ ст. Анотація   PDF (Русский)
Георгій Миколайович Шумкін
 
№ 6 (2011) ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЕКТ ТА НОВИХ РЕЛІГІЙНИХ РУХІВ У ДОКУМЕНТАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Анотація   PDF
Володимир Миколайович Рогатін
 
№ 11 (2013) Висвітлення партизанського руху на українських землях у роки Великої Вітчизняної війни: сучасна історіографія Анотація   PDF
Наталія Олександрівна Свинаренко
 
№ 8 (2012) Витоки, еволюція та сучасний стан «ольстерської проблеми» Анотація   PDF
Тимофій Олександрович Волков
 
№ 18 (2017) ВИХІДЦІ З УМАНЩИНИ В АРМІЇ УНР Анотація   PDF
О. В. Скус
 
№ 7 (2011) ВНЕСОК ДВОРЯНСТВА ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК АРХІВНОЇ СПРАВИ ПОРЕФОРМЕНОГО ПЕРІОДУ Анотація   PDF
Віталій Володимирович Морозов
 
№ 14 (2015) ВНЕСОК О. А. СОШНИКОВА У РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО ТРАКТОРОБУДУВАННЯ Анотація   PDF
О. Г. Кривоконь
 
№ 11 (2013) Внесок сільськогосподарської кооперації в розвиток аграрного сектора економіки України 20-х років XX ст.: історіографія проблеми Анотація   PDF
Юрій Миколайович Лазуренко
 
№ 2 (2008) ВНЕСОК У РОЗВИТОК ІСТОРИКО-ЦЕРКОВНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Петро Микитович Тригуб
 
№ 4 (2010) ВНЕСОК ФІЗІОЛОГІВ РОСЛИН НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В РОЗВИТОК ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ТРОПІЗМІВ НА ПОЧАТКУ XX ст. Анотація   PDF
Олена Сергіївна Рудишина
 
51 - 75 з 465 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>