ДОКУМЕНТИ ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ ВОЛИНСЬКОЇ ТА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ОРГАНІВ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ВОЛИНІ У РОЗВИТКУ МІСТ НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Я. П. Цецик

Анотація


На основі архівних документів досліджено діяльність органів міського самоврядуван-ня на Волині на початку ХХ ст. З’ясовано їх роль у соціально-економічних процесах, які відбувалися в регіоні у досліджуваний період. Дослідження та аналіз документів, що зберігаються у Державних архівах Волинської та Рівненської областей, дає змогу де-тально з’ясувати різні вектори діяльності органів міського самоврядування ряду пові-тових центрів Волинської губернії. Одним з важливих напрямів діяльності органів місь-кого самоврядування було ефективне розпоряджання міською землею, обґрунтована передача ділянок в оренду підприємцям

Ключові слова


Волинь; міська дума; органи міського самоврядування

Повний текст:

PDF

Посилання


Державний архів Рівненської області (далі Держархів Рівненської обл.) ф. 359, оп. 1, спр. 7, арк. 25-27.

Державний архів Волинської області (далі Держархів Волинської обл.) ф.3, оп. 1, спр. 536, арк. 12-14.

Держархів Волинської обл. ф. 3, оп. 1, спр. 532, арк. 11-14.

Держархів Волинської обл. ф. 3, оп. 1, спр. 545, арк. 57-58.

Держархів Рівненської обл. ф. 359, оп. 1, спр. 10, арк. 81; арк. 139; арк.148-190.

Держархів Волинської обл. ф. 3, оп. 1, спр. 100, арк. 330; арк. 369; арк. 384-384 зв.

Держархів Рівненської обл. ф. 165, оп. 1, спр. 10, арк.37-38 зв.

Держархів Волинської обл. ф. 3, оп. 1, спр. 735, арк. 31-47.

Держархів Рівненської обл. ф. 165, оп. 1, спр. 23, арк. 138-139; арк. 154; арк. 160-165.

Держархів Волинської обл. ф. 3, оп. 1, спр. 997, арк. 3-4.

Держархів Рівненської обл. ф. 165, оп. 1, спр. 25, арк. 35; арк. 38; арк. 49.

Держархів Рівненської обл. ф. 165, оп. 1, спр. 26, арк. 95.

Держархів Волинської обл. ф. 3, оп. 1, спр. 88, арк. 76-77.

Держархів Волинської обл. ф. 3, оп. 1, спр. 875, арк. 8-11.

Держархів Рівненської обл. ф. 359, оп. 1, спр. 6, арк. 63-63 зв.

Держархів Волинської обл. ф. 3, оп. 1, спр. 1160, арк. 1-3.

Держархів Волинської обл. ф. 3, оп. 1, спр. 868, арк. 11а-13.

Держархів Рівненської обл. ф. 165, оп. 1, спр. 27, арк. 1-1 зв.

Держархів Волинської обл. ф. 3, оп. 1, спр. 869, арк. 229-236.

Держархів Рівненської обл. ф. 165, оп. 1, спр. 22, арк. 132 зв.