ПЕТРО СОЛОМАТІН: КРАЄЗНАВЕЦЬ, ЖУРНАЛІСТ

Н. І. Рябчикова

Анотація


Стаття містить відомості про біографічні дані та науковий доробок краєзнавця Петра Соломатіна. В статті подано огляд статей краєзнавця-журналіста, проаналізовано основні напрямки його дослідницької, просвітницької, науково-екскурсійної та громадської діяльності. Авторка піднімає проблему необхідності збереження дослідницької спадщини Петра Соломатіна та подальшого її вивчення дослідниками, врахування його висновків і пропозицій щодо збереження історичного обличчя міста та історичної пам’яті

Ключові слова


краєзнавство Миколаївщини; історіографія проблеми; дослідження; просвітницька діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Гаврилова І. В. З історії краєзнавства Миколаївщини (1944-1960 рр.) / І. В. Гаврилова // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження: VI Миколаївська обласна конференція. – Миколаїв, 2006. – С. 38–40// Наукові праці: науково-методичний журнал. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2002. – Вип. 2.

Вулиці Миколаєва розповідають (до 200-річчя міста). Рекомендований покажчик літератури / Збірка державної обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О.Гмирьова. – Миколаїв, 1986. -- 38 с.

Історичне краєзнавство на Миколаївщині наприкінці XVIII – на початку ХХІ століття : монографія / Г. В. Бабійчук, В. П. Шкварець; за редакцією В. П. Шкварця. – Миколаїв : Іліон, 2013. -- 364 с.

Николаевцы. Энциклопедический словарь. – Николаев : Возможности Киммерии, 1999. -- С. 312

Особистий архів Петра Соломатіна.

Соломатин П. Как был основан наш город / П. Соломатин // Бугская заря. – 1959. – 02 сент.

Соломатін П. Як виник Миколаїв / П. Соломатін // Південна правда. – 1983. – 13 січ.

Соломатін П. Заснування міста / П. Соломатін // Ленінське плем’я. – 1986. – 30 січ.

Соломатін П. М. І. Кутузов на Миколаївщині / П. Соломатін // Південна правда. – 1958. – 27 квіт.

Соломатін П. Пам’ятник полководцю / П. Соломатін // Ленінське плем’я. – 1967. – 28 квіт.

Соломатін П. Адмірал Бутаков / П. Соломатін // Південна правда. – 1945. – 10 жовт.

Соломатін П. Флотоводець П.С. Нахімов у Миколаєві / П. Соломатін // Південна правда. – 1958. – 01 черв.

Соломатін П. М.Л. Фалєєв / П. Соломатін // Південна правда. – 1957. – 29 лист.

Соломатін П. Герої Меркурія / П. Соломатін // Ленінське плем’я. – 1983. – 26 черв.

Соломатін П. За проектом великого зодчого / П. Соломатін // Ленінське плем’я. – 1983. – 09 лип.

Соломатін П. Адмірал Лазарев / П. Соломатін // Південна правда. – 1946.

Соломатин П. Н.И. Пирогов в Николаеве / П. Соломатин // Южная правда. – 1982. – 23 апр.

Соломатін П. Український Ломоносов / П. Соломатін // Ленінське плем’я. – 1973. – 10 лют.

Соломатин П. Автор голубой дуги / П. Соломатин // Южная правда. – 1980. – 21 сент.

Соломатін П. Конструктор ракет / П. Соломатін // Ленінське плем’я. – 1986. – 12 квіт.

Соломатин П. У истоков ракетодинамики / П. Соломатин // Южная правда. – 1967. – 12 апр.

Соломатін П. Вулиця Артилерійська / П. Соломатін // Ленінське плем’я. – 1986. – 24 черв.

Соломатин П. На месте старого Магистрата / П. Соломатин // Южная правда. – 1979. – 26 авг.

Соломатин П. Самое ценное надо сохранить / П. Соломатин // Южная правда. – 1977. – 21 июня.

Соломатин П. Поиски дома В.И. Даля / П. Соломатин // Южная правда. – 1982. – 16 окт.

Соломатин П. На трассе Индоевропейского телеграфа / П. Соломатин // Южная правда. – 1970. – 16 авг.

Соломатин П. Требует реставрации / П. Соломатин // Южная правда. – 1984. – 19 сент.

Соломатин П. Богатырь русской оперы в Николаеве / П. Соломатин // Южная правда. – 1973. – 11 февр.

Соломатін П. Маяковській на півдні України / П. Соломатін // Південна правда. – 1963. – 19 лип.

Соломатін П. Пушкін на Миколаївщині / П. Соломатін // Південна правда. – 1957. – 02 черв.

Соломатин П. Поэт и журналист / П. Соломатин // Вестник Прибужья. – 1986. – 27 июня

Соломатин П. Автор «Дубинушки» / П. Соломатин // Южная правда. – 1986. – 07 сент.

Соломатин П. Горький в Прибужье / П. Соломатин // Вестник Прибужья». – 1986. – 18 июля

Соломатин П. Спустя сто лет / П. Соломатин // Южная правда. – 1962. – 18 сент.

Соломатин П. Голос сельского учителя / П. Соломатин // Южная правда. – 1968. – 15 дек.

Соломатін П. Заснування газети в Миколаєві / П. Соломатін // Південна правда. – 1958. – 30 лист.

Соломатин П. Столетие городской почты / П. Соломатин // Южная правда. – 1979. – 08 сент.

Соломатин П. От линейки до такси / П. Соломатін // Южная правда. – 1982. – 05 дек..

Соломатин П. Первые междугородные матчи по футболу / П. Соломатин // Южная правда. – 1967. – 07 янв.

Соломатін П. Коли забили перший гол / П. Соломатін // Південна правда. – 1976. – 20 лип.

Соломатін П. Ювілей велосипеда / П. Соломатін // Південна правда. – 1976. – 08 лип.

Соломатін П. На автомобілі по Миколаєву / П. Соломатін // Південна правда. – 1975. – 07 вер.

Соломатин П. Автомобильная гонка Николаев-Одесса / П. Соломатін // Южная правда. – 1982. – 09 дек.

Соломатин П. По улицам Николаева / П. Соломатин // Южная правда. – 1985. – 11 июня

Соломатін П. Стрілка / П. Соломатін // Південна правда. – 1983. – 03 квіт.

Соломатін П. Ліски / П. Соломатін // Південна правда. – 1982. – 26 груд.

Соломатін П. Спаське урочище / П. Соломатін // Південна правда. – 1956. – 08 вер.

Соломатин П. Бугские мосты / П. Соломатин // Южная правда. – 1973. – 25 мар.

Соломатін П. Вознесенськ / П. Соломатін // Південна правда. – 1944. – черв.

Соломатин П. Бугские мосты / П. Соломатин // Южная правда. – 1964. – 18 июля

Соломатин П. Строится речной вокзал / П. Соломатин // Южная правда. – 1976. – 11 сент.

Соломатин П. С пульта дежурного / П. Соломатин //Южная правда. – 1977. – 08 дек.

Соломатін П. Соляні / П. Соломатін // Південна правда. – 1983. – 20 лют.

Соломатін П. Вздовж по Пушкінській / П. Соломатін // Південна правда. – 1974. – 04 черв.

Соломатин П. Навигация завершилась / П. Соломатин // Южная правда. – 1977. – 18 дек.

Соломатин П. Помогает «КИСИ-5» / П. Соломатин // Южная правда. – 1978. – 07 апр.

Соломатин П. Интересное дерево / П. Соломатин // Южная правда. – 1985. – 28 февр.

Соломатін П. Старовинна брошура про Миколаїв / П. Соломатін // Ленінське плем’я. – 1970. – 18 квіт.

Соломатін П. Рідкісна брошура про місто корабелів / П. Соломатін // Південна правда. – 1964. – 14 серп.

Соломатін П. По Південному Бугу / П. Соломатін // Південна правда. – 1976. – 01 серп.

Соломатін П. По дорогам нашего края / П. Соломатин // Южная правда. – 1967. – 23 лип.

Соломатін П. По родному городу / П. Соломатин // Южная правда. – 1976. – 12 вер.

Соломатин П. По улицам Николаева / П. Соломатин // Южная правда. – 1985. – 11 июня.