ІВАН СТЕПАНОВИЧ МАЗЕПА-КОЛЕДИНСЬКИЙ – ВТІЛЕННЯ ЕПОСУ УКРАЇНСЬКОГО ДУХОВНОГО ВІДРОДЖЕННЯ КОЗАЦТВА

Генрієтта Гетте

Анотація


Ось вже понад 300 років український полководець і дипломат Іван Степанович Мазе-па розглядається деякими істориками як зрадник. Поштовхом до розгляду цього міфу стало оголошення йому анафеми відповідно до наказу Петра I. На підставі аналізу зіб-раного історичного матеріалу в статті показано багатогранність цього неординар-ного політика, його боротьба проти гноблення свого народу за національне визволен-ня. Дана публікація покликана розвінчати один із довготривалих міфів сформованих ро-сійською історіографією. Разом із тим, автор, свідомий того, що гетьман був особис-тістю достатньо контроверсійною, тому і різняться його оцінки українськими та ро-сійськими істориками. Автор прийшов до висновку, що не тільки російські історики ма-ють право на власну візію Івана Мазепи, але й українські цілком слушно вважають його українським національним героєм, що здійснив хоч і невдалу спробу звільнення від імпер-ського ярма.

Ключові слова


Іван Степанович Мазепа; Петро I; Гетьманщина; Малоросія; Північна війна; Полтавська битва; Карл XVII

Повний текст:

PDF

Посилання


БСЭ. 3-ье изд. Т. 15. М.: Советская энциклопедия, 1974. – С. 212.

Брокгауз Ф., Ефрон И. Энциклопедический словарь.Т. XXVI. Петербург: И. Ефрон, 1899.Мазепа-Колединский. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://slovari.bibliofind.ru

Gitterman, V. Geschichte Russlands. Bd. II. Zürich: Büchergilde Gutenberg, 1945. – S. 90-92.

Ефремов Ю. «Русское воскресение». Возвращение Мазепы. Идеология предательства. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.voskres.ru/history

Заковоротний Д. Карл XII и Иван Мазепа на Николаевщине (300 лет тому назад). Вечерний Николаев, № 76 (2788), от 16.07.2009.

Кудряшов К. Предатель или герой? Благодаря гетману Мазепе шведы остались без пушек. Аргументы и факты, № 3603, от 07.09.2014.

Пушкин А. Полтава. Харьков: Прапор, 1974. – С. 106.

Stökl G. Russische Geschichte. 3 Aufl. Stuttgart: Alfred Kröner, 1973. – S. 354- 355.

Таирова-Яковлева Т. Мазепа. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.booksonline.com.ua

Христова Н. Великая история: по следам Карла XII и Мазепы. Вечерний Николаев, № 120-121 (3585-3586) от 15.10. 2014.

Черников И. Русские Украйны. Завоевания Великой империи. Изд. дом: АСТ, Астрель-СПБ, 2008. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.e-reading.club/chapter.php.

Шишов А. 100 великих казаков. Иван Степанович Мазепа (Калединский). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www. militera.lib.ru/bio/shishоv_av05/:index.htm.

История наложения анафемы. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://ru.wikipedia.org/ wiki/Анафема_гетману_Мазепе.