НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ В УРСР (1920-1980-ті рр.): ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

І. С. Міронова

Анотація


Проаналізовано суть політики радянського уряду щодо вирішення національного пи-тання і проблем національних меншин в Україні у 1920-1980-ті рр. Виділено основні шля-хи її реалізації в періоди сталінщини, «хрущовської відлиги», лібералізації суспільства та на початку перебудови. Доведено, що політика радянської влади щодо вирішення націо-нального питання в Україні, як і в СРСР у цілому, була неоднозначною, направленою на формування ідеологічної ієрархії націй на чолі з «великим російським народом», й визна-чалась ідеологічними партійними настановами

Ключові слова


національна політика; національні меншини; політика «коренізації»; тоталітаризм; репресії; реабілітація; мовна політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонюк О. В. Етнополітика в Україні: історія та сучасний стан / О.В. Антонюк // Український історичний журнал. – 1999. – № 4. – С. 15-28.

Даниленко В. Динаміка змін етнічної структури українського суспільства в 1950-1960-х рр. / В. Даниленко // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. ст. – К., 2012. – Вип. 17. – С. 73-84.

Зіневич Н. Цигани в Україні: формування етносу і сучасний стан / Н. Зіневич // Український історичний журнал. – 2001. – № 1. – С. 40-52.

Колісник В. Національний суверенітет та право націй на самовизначення / В. Колісник // Вісник Академії правових наук України, 2001. – № 1 (24). – С. 112-120.

Ларченко М. Національні меншини. Правові запобіжники дискримінації / М. Ларченко // Віче. – 2004. – № 4. – С. 35-42.

Матієнко А. В. Особливості етнонаціональної політики СРСР / А. В. Матієнко // Актуальні проблеми політики. – 2014. – Вип. 51. – С. 469-476.

Мельник І. Національне питання в СРСР (дискусії на межі 1980-90 рр.) / І. Мельник // Вісник Львівського університету. Філософські науки. – 2004. – Вип. 6. – С. 220-229.

Нагорна Л. Радянська національна політика / Л. Нагорна // Політологічні читання. – 1995. – № 1. – С. 170-178.

Народження «радянської людини»: від «коренізації» до дружби народів // Спільна історія. Діалог культур: Навч. посібник. – Львів: ЗУКЦ, 2013. – С. 19-32.

Наулко В. Хто і відколи живе в Україні / В. Наулко. – К.: Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України,1998. – 80 с.

Национальная политика и национальные движения / В кн.: История России. 1917-2009 / А.С. Барсенков, А.И. Вдовин. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 846 с.

Национальная политика и национальные отношения в СССР накануне перестройки [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://history4you.ru/lessons/ussr-crisis/show-lesson/-/asset_publisher/sqcu6oPUQ1B7/ content/id/20956

Национальные отношения и движения в СССР [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http:// otherreferats.allbest.ru/history/00363670_0.html

Радянська національна політика періоду десталінізації: зміна основоположних принципів чи форм? / Історія (збірка наукових праць). – К., 2009. – 500 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.info-library.com.ua/books-text-11269.html

Рудницька Т.М. Етнічні спільноти України: тенденції соціальних змін / Т.М. Рудницька. – К.: Інститут соціології НАН України, 1998. – 176 с.

Сенюшкіна Т. Права національних меншин та етнічні конфлікти / Т. Сенюшкіна // Вісник Української Академії державного управління. – 2003. – № 1. – С. 120-129.

Україна в 60-80 роках ХХ ст. Роки застою в Україні та СРСР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zrada.org/history/1-dati-podiyi-fakti/229-ukrayina-v-60-80-rokah-hh-st-roki-zastoju-perebudova-ta-pochatok-rozpadu-srsr.html

Шипка Н. Етнополітичні аспекти побудови та функціонування союзу / Н. Шипка // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2008. – № 20. – С. 170-172.