КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ ПОЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ ОДЕСИ НА СТОРІНКАХ ПОЛЬСЬКО-МОВНОЇ ПЕРІОДИКИ НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Я. Мокляк, Євген Григорович Сінкевич

Анотація


Як відомо, Російська імперія була своєрідною «тюрмою» народів. Царизм всіляко при-душував національне життя народів, що населяли імперію. Принагідно тут згадати Валуєвський і Емський укази, які фактично вивели українську мову за межі функціону-вання на офіційному рівні, сприяли русифікації українців. Складною була ситуація і у представників інших національностей, зокрема поляків. Революційні події 1905-1907 ро-ку активізували культурно-освітній рух народів імперії. Постаралися скористатися си-туацією й поляки, які проживали в м. Одесі. Вони на той час становили достатньо ве-лику групу населення міста. Свідченням цього можуть слугувати три костели і наяв-ність вулиці Польської, де переважно мешкала заможна польська знать. В місті виникли три польських культурно-освітніх товариства, які організували любительські теат-ральні трупи, сприяли появі та друку польсько-мовної преси тощо. Завдячуючи п’яти газетам і бюлетеню, що виходили польською мовою є можливість відтворити культу-рне життя польської громади міста Одеси на початку ХХ століття.

Ключові слова


преса; Одеса; польський театр; поляки

Повний текст:

PDF

Посилання


Зінько С. Польські громадські організації міста Одеси кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Поляки на півдні України. – Одеса-Ополє-Ольштин, 2006.

Kalendarz Domu Polskiego w Odesie na Rok 1910. – Odessa, 1909.

Kalendarz Domu Polskiego w Odesie na Rok 1912. – Odessa, 1911.

Ciesielski T. Polska prasa i ruch wydawniczy w Odessie w latach 1906-1908 // Поляки на півдні України. – Одеса-Ополє-Ольштин, 2006.

Życie Polskie. – 1906. – Nr.1.

Życie Polskie. – 1906. – Nr.15.

Nowiny Polskie. – 1907. – Nr.9.

Kalendarz Domu Polskiego w Odesie na Rok 1909. – Odessa, 1908.

Kalendarz Domu Polskiego w Odesie na Rok 1910. – Odessa, 1909.

Kalendarz Domu Polskiego w Odesie na Rok 1912. – Odessa, 1911.

Nowiny Pоlskie. – 1908. – Nr.2.

Kalendarz Domu Polskiego w Odesie na Rok 1916. – Odessa, 1915.

Głos Polski. – 1908. – Nr.1.

Głos Polski. – 1908. – Nr.2.

Nowiny Polskie. – 1907. – Nr.8.

Пилипчук Р. Перший професійний театр в Одесі – Польсько-російська трупа Яна-Непомуцена Камінського (1805-1809) // Поляки на півдні України та в Криму. – Одеса-Ополє-Вроцлав, 2007.