Академічні підручники з архівознавства в Польщі

Януш Лосовський

Анотація


Охарактеризовані польські підручники з архівознавства, архівної методики, історії архівної справи та вступу до з архівознавства, видані у міжвоєнну добу і по війні. Наведені позитиви і недоліки підручників Казимира Конарського, Ришарда Пше-лясковського, Чеслава Берната, Анджея Томчака, Галини Карчової, Галини Рабутки та Богдана Ришевського, колективної праці познанських архівістів під редакцією Станіслава Навроцького та Станіслава Серповського. Оцінені можливості даних підручників для викладацької роботи у вищих навчальних закладах.

Ключові слова


архівознавство; архіви; вищий навчальний заклад; дидактика; підручник; Польща

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Konarski K. Archiwistyka polska i jej zadania. – Warszawa, 1929.

Przelaskowski R. Program prac wewnętrznych w archiwach nowożytnych. – Warszawa, 1935.

«Archeion», t. 19-20, 1951.

Tomczak A. Zarys dziejów archiwów polskich, cz. 1: Do wybuchu I wojny światowej. – Toruń, 1974.

Tenże. Zarys dziejów archiwów polskich, cz. 2: Od wybuchu I wojny światowej do roku 1978. – Toruń, 1980.

Tenże. Zarys dziejów archiwów polskich. – Toruń, 1982.

Biernat C. Problemy archiwistyki współczesnej. – Warszawa, 1977.

Karczowa H. Rozwój form kancelaryjnych i współczesne rodzaje dokumentów archiwalnych. Dokumentacja wizualna i audialna (fotografie, filmy, nagrania). – Toruń, 1979.

Robótka H. Rozwój form kancelaryjnych i współczesne rodzaje dokumentów archiwalnych. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna. – Toruń, 1985.

Taż. Metodyka archiwalna. Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, audiowizualnej (fotografii, filmów, mikrofilmów i nagrań). – Toruń, 1988.

Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A. Archiwistyka. – Warszawa, 1989.

Metodyka pracy archiwalnej / pod red. S. Nawrockiego i S. Sierpowskiego. – Poznań, 1992.

Кроме редакторов, в нем участвовали Ирена Радке, Казимера Хойнацкая, Тадеуш Грабаж, Дариуш Мательский, Ирена Мамчак-Гадковская, Пшемыслав Войцеховский.

В приготовлении 2 издания (Познань, 1995) участвовал также Кжиштоф Стрыйковский, а к авторскому составу 3 издания (Познань, 2001) присоединились Рафал Палуба, Томаш Палюшинский и Ярослав Висневский. Эти авторы, за исключением Д. Мательского, приготовили также 5 издание этой книги (Познань, 2004).

Metodyka pracy archiwalnej / pod red. S. Nawrockiego i S. Sierpowskiego. – Poznań, 2001.

Robótka H. Wprowadzenie do archiwistyki. – Toruń, 2002.

Taż. Opracowanie i opis archiwaliów. Podręcznik akademicki. – Toruń, 2010.