НІМЦІ КРИМУ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В 20-30-ТІ РОКИ ХХ СТ.

Іван Панасович Задерейчук

Анотація


Висвітлено проблеми підготовки кадрів з числа німців у технікумах, робітничих факультетах і курсах, вищих навчальних закладах. Розглянуто історію педагогічного та сільськогосподарського німецьких технікумів. З’ясовано результати діяльності влади у сфері професійної освіти німців.

Ключові слова


німці Криму; національна освіта; професійна освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Державний архів в АРК (ДААРК), ф. П-1, оп. 1, спр. 550.

ДААРК, ф. Р-663, оп. 2, спр. 145.

Кондратюк Г. М. Етнополітика і розвиток народної освіти в Криму в 20-30 роках XX століття: дис… канд. іст. наук : 07.00.02 / Григорій Миколайович Кондратюк. – К., 2005. – 222 с.

ДААРК, ф. 27, оп. 13, спр. 4741.

ДААРК, ф. П-1, оп. 1, спр. 698.

ДААРК, ф. Р-663, оп. 1, спр. 1843.

ДААРК, ф. Р-663, оп. 3, спр. 988.

Кондратюк Г. Н. Деятельность учебных заведений Биюк-Онларского и Тельманского немецких национальных районов Крымской АССР в 1920-1930 гг. / Г. Н. Кондратюк // Вопросы германской истории. – 2007. – С. 168–176.

ДААРК, ф. П-137, оп. 6, спр. 42.

Кондратюк Г. Н. Немецкие учебные заведения Биюк-Онларсокго и Тельманского национальных районов Крымской АССР в 1930-х гг. / Г. Н. Кондратюк // Материалы Международной научной конференции, посвященной 200-летию переселения немцев в Крым. 6-10 июня 2004 г. История немецкой колонизации в Крыму и на юге Украины в ХІХ – ХХ вв. / сост. Ю. Н. Лаптев. – Симферополь : АнтиквА, 2007. – С. 403–409.

ДААРК, ф. П-1, оп. 1, спр. 1004.

ДААРК, ф. Р-663, оп. 3, спр. 393.

ДААРК, ф. Р-219, оп. 1 спр. 1826.

Тельманский национальный район [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.cidct.org.ua/uk/publications/ deport2/29.html.

ДААРК, ф. Р-663, оп. 5, спр.463.

Материалы к отчету ОК ВКП(б) XVII областной партконференции. – Симферополь : Крымпартиздат, 1934. – 129 с.

Змерзлий Б. В. Розвиток системи просвітництва кримських татар у 1921-1941 рр. / Б. В. Змерзлий. – Сімферополь : Энергия-Дельта, 2007. – 344 с.

ДААРК, ф. Р-219, оп. 1 спр. 1752.

ДААРК, ф. Р-219, оп. 1, спр. 1800.

ДААРК, ф. П-1, оп. 1, спр. 199.

ДААРК, ф. Р-20, оп. 3 спр. 47.

ДААРК, ф. П-142, оп. 1, спр. 9.