З історії організації і структури греко-католицької церкви в Польщі після 1945 р

Julia Dziwoki

Анотація


Розглянуто становище греко-католицької церкви у Польщі від закінчення Другої світової війни до сьогодні; визначені основні періоди та характерні особливості її розвитку; проаналізовано вплив політичних та ідеологічних чинників на становище уніатів у Польській державі; акцентована увага на ролі визначних діячів української греко-католицької церкви.

Ключові слова


уніатська церква; українські греко-католики; Українська католицька церква; історія Польської держави

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Adamowicz L. Kościół Katolicki – Struktura organizacyjna / Leszek Adamowicz // Encyklopedia katolicka / red. Andrzej Szostek. – T. 8. – Lublin, 2000.

Gajek J. S., Kosmowski J. Grekokatolicy / Jan Sergiusz Gajek, Jan Kosmowski // Encyklopedia katolicka / red. Jan Walkusz. – T. 6. – Lublin, 1993.

Motyka G., Szapował J., Wstęp, Polska i Ukraina w latach trzydziestych i czterdziestych XX wieku. Akcja «Wisła» 1947 / Grzegorz Motyka, Jurij Szapował. – Warszawa ; Kijów, 2006.

Banaszak M. Historia Kościoła Katolickiego, czasy najnowsze 1914-1978 / Marian Banaszak. – T. 4. – Warszawa, 1992.

Hałagida I. Ukraińcy na zachodnich i północnych ziemiach polski 1947-1957 / Igor Hałagida. – Warszawa, 2002.

Miroszewski K. Centralny Obóz Pracy Jaworzno. Podobóz ukraiński (1947-1949) / Kazimierz Miroszewski. – Katowice, 2001.

Wojewoda Z. Zarys historii Kościoła Greckokatolickiego w Polsce w latach 1944-1989 / Zbigniew Wojewoda. – Kraków, 1994.

Kumor B. Historia Kościoła / Bolesław Kumor. – Сz. 8. – Lublin, 1995.

Iwaneczko D. Kocyłowski Josyf / Dariusz Iwaneczko // Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, pomordowani – więzieni – wygnani / red. Jerzy Myszor. – T. 1. – Warszawa, 2002.

Krętosz J. Wschodnie katolickie obrządki w Polsce / Józef Krętosz. – Katowice, 2008.

Iwaneczko D. Łakota Hłyhorij (Grzegorz) / Dariusz Iwaneczko // Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, pomordowani – więzieni – wygnani / red. Jerzy Myszor. – T. 1. – Warszawa, 2002.

Hałagida I. Hrynyk Bazylii / Igor Hałagida // Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, pomordowani – więzieni – wygnani / red. Jerzy Myszor. – T. 1. – Warszawa, 2002.