ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ШКІЛЬНІЙ ІСТОРИЧНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ

Олександр Володимирович Томаченко

Анотація


Розглянуто питання трансформації шкільної історичної освіти та переосмислення
її змісту на рубежі ХХ-ХХІ століть. Охарактеризовано нормативно-правові документи України, що визначають державну політику в галузі освіти, зокрема процеси трансформації шкільної історичної освіти. Визначено проблеми шкільної історичної освіти, вирішення яких наповнить її новим змістом.


Ключові слова


освіта; трансформаційні процеси; шкільна історична освіта; нормативно-правові документи

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабанов К. Проблема визначення мети і завдання шкільної історичної освіти / К. Баханов // Історія в школах України. – 2001. –

№ 6. – С. 18-19.

Бюлетень Бюро інформації Ради Європи в Україні [Електронний ресурс]. – 2002. – № 9. – Режим доступу до документу: http://

www.coe.kiev.ua.

Власов В., Мороз П. Проблеми формування змісту шкільної історичної освіти. Матеріали «круглого столу» (Київ, 19 листопада

р.) / В. Власов, П. Мороз // Історія в школах України. – 2003. – № 2. – С. 2-5.

Дзвінчук Д. Державне управління освітою в Україні: тенденції і законодавство / Д. Дзвінчук. – К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2003. – 240 c.

Євтушенко Р. Нові підходи у вивченні історії ХХ століття. Матеріали міжнародного семінару (28 лютого – 1 березня 2003 р.,

Львів) / Р. Євтушенко // Історія в школах України. – 2003. – № 3. – С. 2-6.

Книга вчителя історії, етики, основ правознавства: Довідково-методичне видання / [упоряд. Р.І. Євтушенко, О.В. Галєгова]. – 2-е вид., доп. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 464 с.

Пастушенко Р. Загальна історична освіта в Україні: у пошуках оптимальної структури / Р. Пастушенко // Історія України. – 2004. –

№ 35. – С. 1-10.

Пастушенко Р. Мета й завдання загальної історичної освіти / Р. Пастушенко // Педагогіка і психологія. – 2000. – № 2. – С. 5-7.

Подоляк Н. Як подолати шлях від оновлення змісту до нової організації шкільної історичної освіти? (Книга: К. Баханов «Сучасна

шкільна історична освіта: інноваційні аспекти») / Н. Подаляк // Історія в школах України. – 2006. – № 2. – С. 41-42.

Патушинський Є.К. Освіта в Україні. Нормативна база / Є.К. Патушинський. – 3-є вид., змін. та доп. – К.: КНТ, 2007. – 520 с.

Пометун О., Фрейман Г. Сучасні цілі та завдання шкільної історичної освіти в Україні / О. Пометун, Г. Фрейман // Історія України. – 2006. – № 19. – С. 8-13.

Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Постанова Кабінету Міністрів України від

січня 2004 р.// Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2004. – № 1-2. – С. 19.

Пропозиції до концепції історичної освіти в Україні. ІІІ робоча нарада з моніторингу шкільних підручників з історії України //

Історія та правознавство. – 2009. – № 22-24. – С. 21-29.

Фрейман Г. Концептуальні основи формування життєвих компетентностей на уроках історії / Г. Фрейман // Історія в школах

України. – 2008. – № 3. – С. 9-13.

Черкаська Л. Актуальні проблеми сучасної історичної науки в Україні та її інтеграції з історичною освітою. Всеукраїнський

науково-практичний семінар (м. Київ, 15-16 лютого 2007 р.) / Л. Черкаська // Історія України. – 2007. – № 9. – С. 1-2.

Шкільна історія очима істориків-науковців: Матеріали Робочої наради з моніторингу шкільних підручників історії України /

Упоряд. Н. Яковенко. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. – 128 с.