ЖІНОЧА ОСВІТА В СЕРЕДОВИЩІ ПОЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННО-ЗАХІДНИХ ГУБЕРНІЙ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В 60-Х РОКАХ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Ольга Олександрівна Ніколаєнко

Анотація


У статті розглянуто особливості жіночої освіти польського насе-лення Південно-західних губерній Російської імперії. Аналіз рівня освіче-ності жінок, характеристика середніх навчальних закладів, визначення ролі освіти в житті жінки здійснювалися на підставі архівних, статис-тичних та наративних джерел. Визначено, що в жіночому середовищі зберігалася польська мова завдяки домашньому вихованню та функ-ціонуванню приватних навчальних закладів. Така освіта готувала жінку для салонного та родинного життя, але не давала можливості отримати конкурентноздатну професію. Потреба в підвищенні інтелектуального рівня приводила до появи жіночих просвітницьких організацій на початку ХХ ст.

Ключові слова


польське населення; жіноча освіта; гендерна проблема; просвітницькі організації

Повний текст:

PDF

Посилання


Beauvois D. Rosyjsko-polska wojna o oświatę na terenie Ukrainy (1863-1914) // Europa nie prowincionalna. – Przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w latach 1772-1999. – Warszawa, 1999. – S. 401-432.

Chojecki Z. Spoleczeństwo polskie na Rusi. – Warszawa, 1937.

Dyakowska J. Wspomnienia. – Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Sygn. 15375.

Epsztejn T. Edukacja dzieci i mlodzieży w polskich rodzinach ziemiańskich na Wolyniu, Podolu i Ukrainie w II połowie XIX wieku. – Warszawa, 1998. – 233 s.

Iwaszkiewicz J. Książka moich wspomnień. – Kraków, 1957.

Iwaszkiewiczowa M. Wspomnienia. – Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Sygn. 13173.

Jan Pic de Replonge. Obrazy pamiętnych Lat. 1903-1967. – Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Sygn. 15535.

«Kraj». – Санкт-Петербург, 1885-1893.

Krauzowa Z. Rzeki mojego życia. – Kraków, 1979. – 290 s.

Pawełczyńska A. Koniec kresowego świata. – Lublin, 2003. – 464 s.

Pokrzywnicki E. Zywoty I sprawy. Cz. I. – Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Sygn. 15415/I.

Rostworowski A. Ziemia, ktorej juz nie zobaczysz: Wspomnienia kresowe. – Warszawa, 2001.

Білобровець О. Діяльність польських організацій на Житомирщині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. // Українська полоністика. Вип. І. – K., 2005. – С. 28-36.

Буравський О. Поляки Волині в ІІ пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. – Житомир, 2004. – 166 c.

Надольська В.В. Польське питання в національній політиці Російської імперії // Поляки на Волині. Історія і сучасність. – Житомир, 2003. – С. 80-84.

Первая всеобщая перепись населения Российской империи. Т. 8. Волынская губерния. – Б.м., 1904.; Т. 16. Киевская губерния. – Б.м., 1903; Т. 32. Подольская губерния. – Б.м., 1904.

ЦДІАУК, ф. 317, оп. 1, спр. 427.

ЦДІАУК, ф. 442, оп. 846, спр. 432.

ЦДІАУК, ф. 442, оп. 848, спр. 453

ЦДІАУК, ф. 707, оп. 261, спр. 26.

ЦДІАУК, ф. 707, оп. 262, спр. 9.

ЦДІАУК, ф. 707, оп. 296, спр. 127.

Щербак М.Г., Щербак Н.О. Національна політика царизму на Правобережній Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). – К., 1997. – 91 с.