Джерела з історії становлення та розвитку російсько-українських відносин 1920-х рр. у фондах федеральних архівів Російської Федерації

Влада Володимирівна Сокирська

Анотація


Вперше зроблено детальний огляд фондів федеральних архівів Російської Федерації з проблеми російсько-українських відносин 20-х рр. ХХ ст. Привернуто увагу до російських архівних установ, які зберігають документи з історії державного будівництва, міжреспубліканських політичних та економічних відносин. Розглянута специфіка документів, зроблено спробу виділити найбільш перспективні, для дослідників окресленої проблеми, фонди. Доведено, що використання документів та матеріалів, що зберігаються в архівах Російської Федерації, значною мірою розширює перспективи дослідження.

Ключові слова


російсько-українські відносини; федеральні архівні установи Російської Федерації

Повний текст:

PDF

Посилання


Державний архів Російської Федерації (далі – ДАРФ), ф. Р-1235, оп. 24, 48, 57, 96.

ДАРФ, ф. Р-5674, оп. 1, 2, 5, 14.

ДАРФ, ф. Р-5446, оп. 26, 32, 78.

ДАРФ, ф. Р-1318, оп. 1, 2, 10,12.

ДАРФ, ф. Р-5677, оп. 1, 2, 3, 4, 5, 7.

ДАРФ, ф. Р-6892, оп. 1.

ДАРФ, ф. Р-130, оп. 1, 2.

ДАРФ, ф. Р-3316, оп. 1, 2, 4.

Російський державний архів соціально-політичної історії (далі – РДАСПІ), ф. 17, оп. 3, 162, 112.

РДАСПІ, ф. 5, оп. 1.

РДАСПІ, ф. 19, оп. 1.

РДАСПІ, ф. 558, оп. 3, 7, 18.

РДАСПІ, ф. 81, оп. 1.

РДАСПІ, ф. 82, оп. 1.

Восьмой съезд РКП(б). Март 1919 года. Протоколы. – М., 1959. – 614 с.

Двенадцатый съезд РКП(б). 17-25 апреля 1923 года. Стенографический отчет. – М., 1968. – 921 c.

Политбюро ЦК РКП(б)-ВКП(б). Повестки дня заседаний. 1919-1952. Каталог / Т. І. 1919-1929. – М. : «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2000. – 832 с.

Известия ЦК КПС. – 1989. – № 12.

Источник. – 1993. – № 5-6.

Російський державний архів економіки (далі – РДАЕ), ф. 3429, оп. 1, 2.

РДАЕ, ф. 1572, оп. 1,3.

РДАЕ, ф. 478, оп. 1.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.