Сучасні наукові акценти в історіографічних розробках історії єврейської громади Миколаєва кінця XVIII – початку XX ст.

Надія Олександрівна Рижева

Анотація


Проаналізовано дослідницькі напрацювання миколаївських науковців з історії єврейської громади міста. Визначено напрями пошукових робіт: правовий стан євреїв, історія суднобудування, освіти, охорони здоров’я, культурних здобутків та ін. Увага акцентується на визнанні дослідниками вагомого внеску євреїв у соціально-економічний розвиток Миколаєва.

Ключові слова


історіографія; науковий пошук; авторській підхід; єврейська громада

Повний текст:

PDF

Посилання


Козирєв О.С . Історія єврейського народу. Навчальний посібник / О. С. Козирєв, В. П. Шкварець, В. В. Щукін. – Миколаїв, 1994. – 70 с.

Никитин В. И. Николаевская хлебная биржа: прошлое и настоящее / В. И. Никитин. – Николаев, 1993.

Шкварець В. П. Про розміщення єврейського населення в Україні та її Півдні дореволюційної доби / В.П. Шкварець., І. І. Федьков., Л. М. Цимбал // Єврейське населення Півдня України: історія та сучасність: тези до наукової конференції. – Запоріжжя, 1992. – С. 30-33.

Еврейское население на Николаевщине: Документы и материалы / Ред. П. Н. Тригуб. – Николаев, 1996.

Еврейское население на Николаевщине: Документы и материалы / Ред. П. Н. Тригуб. Сост. Л. Л. Левченко, Л. И. Окорокова, А. В. Серединский и др. В 2 т. – Николаев : Атолл, 2004.

Николаевцы. Энциклопедический словарь (2 000 персоналий, 1 500 портретов и иллюстраций). – Николаев : Возможности Киммерии, 1999. – 374 с.

Гриневич Е., Гольденберг М. Еврейское образование в Николаеве в середине XIX – первой половине ХХ столетий / Е. Гриневич, М. Гольденберг // Шестые Запорожские еврейские чтения. – Запорожье, 2000. – С. 165-172.

Коган Ф. Страницы истории еврейской религиозной общины Николаевщины / Ф. Коган // Яхад. – 2003. − № 12-16.

Левченко Л. Л. Євреї на терені Миколаївського військового губернаторства у ХІХ ст. / Л. Л. Левченко // Запорожские еврейские чтения. – Запорожье, 1999. – Вып. 3. – С. 17-24.

Левченко Л. Л. Судьба евреев в Николаевско-Севастопольском военном губернаторстве в XIX в. / Л. Л. Левченко // Материалы Восьмой Международной Межрегиональной конференции по иудаике. – М., 2001. – С. 39-54.

Шевченко Л. Л. Статистичний аналіз національного складу населення Миколаївського Військового губернаторства в ХІХ столітті (за матеріалами офіційної статистики) / Л. Л. Левченко // Наукові праці : Науково-методичний журнал. − Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. − Т. 17. Вип. 4. Історичні науки. − С. 37-42.

Левченко Л. Історія Миколаївського і Севастопольського військового губернаторства (1805-1900) / Л. Левченко. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. − С. 147-148, 152-156.

Крючков Ю. С. Адмирал А. С. Грейг − ученый и кораблестроитель / Ю. С. Крючков // Вопросы истории естествознания и техники. − 1982. − № 2. − С. 80-88.

Крючков Ю. С. Спасское адмиралтейство / Ю. С. Крючков // Судостроение. − 1982. − № 1. − С. 68-69.

Крючков Ю. С. Спасское адмиралтейство в Николаеве: из истории строительного дела на Украине / Ю. С. Крючков // Очерки истории естествознания и техники. − 1990. − Вып. 38. − С. 72-83.

Крючков Ю. С. Список судов Черноморского флота, построенных в Николаеве с 1790 по 1865 гг. / Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження : VI Миколаївська обласна краєзнавча конф. / Ю. С. Крючков. − Миколаїв : Можливості Кіммерії, 2006. − С. 108-112.

Сацкий А. Г. Подрядное судостроение в Николаеве / А. Г. Сацкий // Судостроение. − 1989. − № 8. − С. 51-53.

Сацкий А. Г. Система подрядов Черноморского ведомства / А. Г. Сацкий // IV Миколаївська обласна краєзнавча конференція «Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження». − Миколаїв, 2002. − С. 59-63.

Крючков Ю. С. История Николаева: от основания до наших дней / Ю. С. Крючков. − Николаев : «Возможности Киммерии», 1996. − С. 74-77.

Крючков Ю. С. Евреи Николаева / Ю. С. Крючков // Вечерний Николаев. – 2000. – 21 марта.

Крючков Ю. С. Вольные подрядчики – судостроители / Ю. С. Крючков // Вечерний Николаев. – 2002. – 13 июля.

Рижева Н. Історія суднобудування на теренах України (від давніх часів до новітніх часів) : монографія / Н. Рижева. − К. : ПП Сергійчук М.І., 2008. − 476 с.

Шигин В. Потомству в пример / В. Шигин // Морской сборник. − 2005. − № 7. − С. 92.

Черноусов А. А. Адмирал М. П. Лазарев. Роль личности в истории России / А. А. Черноусов. – СПб. : Изд-во «Гангут» 2011. – 344 с.

Щукін В. В. Історія єврейського народу. Навчальний посібник / О.С. Козирєв, В. П. Шкварець, В. В. Щукін. – Миколаїв, 1994. – 70 с.

Щукін В. В. Єврейська проблематика у викладанні вітчизняної історії / В. В. Щукін // Трансформація вузівської освіти на рубежі ХХІ століть. Науково-методичний збірник. – Миколаїв, 2001. – С. 40-43.

Щукін В. В. Про право поселення та проживання євреїв у м. Миколаєві (ХІХ – поч. ХХ ст.) / В. В. Щукін // Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць. – Одеса, 2001. – Випуск 12. – С. 550-559.

Щукін В. В. О правовом положении евреев в Николаеве и Севастополе (кон. XVIII – начало ХХ вв.) / В. В. Щукин // Материалы девятой Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике. – Ч. 1. –М., 2002. – С. 192-202.

Щукін В. В. Єврейське населення Херсонської губернії в ХІХ − на початку ХХ століть / М. М. Шитюк, В. В. Щукін. − Миколаїв : Вид. Ірини Гудим, 2008.

Щукин В. В. Дорога к храму. Еврейские культовые сооружения и религиозные общины в г. Николаеве. Очерк истории / В. В. Щукин. – Николаев : Изд. Шамрай П. Н., 2011. − 96 с.

Гузенко Ю. І. Діяльність Миколаївського товариства допомоги бідним євреям на початку ХХ століття / Ю. І. Гузенко // ІІІ Миколаївська обласна краєзнавча конференція. Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження. – Миколаїв, 2000. – С. 176-183.

Гузенко Ю. І. Становлення і діяльність громадських благодійних об`єднань на Півдні України в другій половині ХІХ − на початку ХХ ст. (на матеріалах Херсонської губернії) / Ю. І. Губенко. – Миколаїв : Вид-во «Іліон», 2006.

Демчишин К. Еврейская благотворительность Николаева в 1789-1919 гг. / К. Демчишин // Одиннадцатая ежегодная международная конференция по иудаике. Тезисы докладов. Секция «История еврейской благотворительности. К 90-летию Джойнта». − М., 2004. − С. 3-6.

Павлюк А. Евреи в экономической жизни Николаева конца XVIII – начала ХХ вв. (Ремесленники) / А. Павлюк // Материалы девятой ежегодной международной междисциплинарной конференции по иудаике. Тезисы. – М., 2002. – С. 329-331.

Павлюк А. Виселення Євреїв з Миколаєва згідно з указом Миколи І від 20 вересня 1829 року / А. Павлюк // Південний архів: Історичні науки. Збірник наукових праць. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2006. – Вип. 22. – С. 226-232.

Павлюк А. Євреї в економіці міста Миколаєва: Хліботоргівля / А. Павлюк // Південний архів. Історичні науки : Збірник наукових праць. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2006. – Вип. 23. – С. 247-251.

Павлюк А. Євреї в економіці міста Миколаєва: ремісники / А. Павлюк // Південний архів. Історичні науки : Збірник наукових праць. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2008. – Вип. 27. – С. 74-78.

Николаевская область. Электронная историческая энциклопедия [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://history.mk.ua.

Павлюк А. Н. Купцы-судостроители Рафаловичи / А. Н. Павлюк – Николаев : Изд-во Ирины Гудым, 2010. − 56 с.

Щукин В. В. Земляки. Очерки истории еврейской общины города Николаева (конец XVIII − начало ХХ вв.) / В. В. Щукин, А. Н. Павлюк / Научный редактор Н. Н. Шитюк. − Николаев : Изд-во Ирины Гудым, 2009. − 352 с.