Методика та методологія дослідження Степового Побужжя

Людмила Володимирівна Матвієнко

Анотація


Подано характеристику основних принципів, підходів та методів, які необхідно використовувати при вивченні Степового Побужжя. Особлива увага приділена таким методам дослідження: діалектичний, історико-порівняльний, актуалізації, статистичний, кількісний, метод періодизації та метод вивчення археологічних матеріалів.

Ключові слова


методологія; метод; підхід; принцип; Степове Побужжя

Повний текст:

PDF

Посилання


Гребенников Ю. С. Киммерийцы и скифы Степного Побужья (ІХ – ІІІ вв. до н.э.) / Ю. С. Гребенников. – Николаев : Возможности Киммерии, 2008. – 192 с.

Шарафутдинова И. Н. Степное Поднепровье в эпоху поздней бронзы / И. Н. Шарафутдинова. – К. : Наукова думка, 1982. – 157 с.

Гончаревський В. Е. Цивілізаційний підхід до історії: сучасний український досвід (1991-2009) / В. Е. Гончаревський. – К. : Логос, 2011. – 220 с.

Нікольський В. М. Репресивна діяльність органів державної безпеки СРСР в Україні (кінець 1920-х – 1950-ті рр.). Історико-статистичне дослідження / В. М. Нікольський. – Донецьк : ДНУ, 2003. – 624 с.

Самоквасов Д. Я. Основания хронологической классификации и каталог коллекций древностей / Д. Я. Самоквасов. – Варшава, 1892. – 101 с.

Бобринский А. А. Курганы и случайные находки близ местечка Смела / А. А. Бобринский. – СПб., 1901. – Т. 3. – 174 с.

Бранденбург Н. Е. Журнал раскопок 1888-1902 гг. / Н. Е. Бранденбург. – СПб., 1908. – 220 с.

Городцов В. А. Результаты археологических исследований в Бахмутском уезде Екатеринославской губернии 1903 г. / В. А. Городцов // Труды. – ХIII АС. – М., 1907. – Т. 1. – С. 211-285.

Городцов В. А. Результаты археологических исследований в Изюмском уезде Харьковской губернии 1901 г. / В. А. Городцов // Труды. – XII АС. – М., 1905. – Т. 1. – С. 174-225.

Синюк А. Т. Бронзовый век бассейна Дона / А. Т. Синюк. – Воронеж, 1996. – 236 с.

Пустовалов С. Ж. Историко-этнографическая модель сословно-кастовой системы и ее роль в развитии народов Северного Причерноморья / С. Ж. Пустовалов // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Владивосток-Омск, 2000. – С. 40-41.

Жарких М. І. Нерухомі пам’ятки України: об’єктний аналіз предметної області / М. І. Жарких // Археометрія та охорона історико-культурної спадщини. – 1997. – Вип. 1. – С. 43-49.

Піоро В. І. База даних «Поховальні пам’ятки енеоліту – бронзового віку Степової України» / В. І. Піоро // Археометрія та охорона історико-культурної спадщини. – 2000. – Вип. 4. – С. 81-86.

Формализованно-статистические методы в археологии (анализ погребальных памятников) / [Генинг В. Ф., Бунятян Е. П., Пустовалов С. Ж., Рычков Н. А.]. – К. : Наукова думка, 1990. – 256 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.