«Нові архіви» у ретроспективі міжнародної діяльності американських архівістів

Лариса Леонідівна Левченко

Анотація


Висвітлено ідеї, проекти, пропозиції американських вчених, винесені ними на розгляд світової архівної спільноти у ході Міжнародних Конгресів Архівів, у галузі зберігання і надання доступу до не паперових документів, починаючи від машиночитаних до сучасних цифрових, створених комп’ютерними системами.

Ключові слова


машиночитані документи (перфокарти); електронні документи; Міжнародний Конгрес Архівів; Міжнародна Рада Архівів; Національний Архів США; архіви у США; архівні стандарти

Повний текст:

PDF

Посилання


Устинов В. А. Хранение информации на оптических дисках (США). Реферативное сообщение по зарубежным источникам // Обеспечение сохранности документов. Экспресс-информация. – М. : ВНИИДАД, 1985. – № 1(33). – С. 6-9

Архивное хранение информации на лазерных дисках (США). Реферативное сообщение по зарубежным источникам Тихонова С. А., Устинов В. А. // Обеспечение сохранности документов. Экспресс-информация. – М. : ВНИИДАД, 1990. – № 2(57). – С. 2-11

Михайлов О. А. Электронные документы в архивах. Проблемы приема. Обеспечение сохранности и использование: Аналитический обзор зарубежного и отечественного опыта / Федеральная арх. служба России. – 2-е изд., доп. – М., 2000. – 325 с.

Кукарина Ю. М. Электронный документ и электронная цифровая подпись в законодательстве США // Делопроизводство. – М., 2002. – № 2, апрель-июнь. – С. 30-33

Сібіль Клер. Міжнародні дескриптивні стандарти ISAD(G) та ISAAR(CPF) у формуванні загального інформаційного простору // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2004. – Т. 13. – С. 88-103

Єрємєєв С. Американський дескриптивний стандарт EAD: історія, структура, термінологія, можливості використання // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2004. – Т. 13. – С. 104-111

Антоненко І. Є. Керування документацією за кордоном: історія, законодавство, теоретичні основи та технології : автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.10 / Антоненко Ірина Євгенівна ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2005. – 20 с.

Кукарина Ю. М. Электронный документ и электронная подпись в законодательных актах США (на примере законов штатов ЮТА, Калифорния, Нью-Мексико и Вашингтон) // Секретарское дело. – М., 2005. – № 3(55). – С. 44-48

Кукарина Ю. М. Электронный документ и электронная подпись в законодательных актах США (на примере законов штатов Флорида, Миссисипи, Джорджия, Миннесота, Индиана, Техас и Орегон) // Секретарское дело. Ежемесячный профессиональный журнал. – М., 2005. – № 4/(56). – С. 53-57

Кукарина Ю. М. Электронный документ и электронная подпись в законодательных актах США (на примере законов штатов Небраска, Висконсин, Миссури, Нью-Йорк и федеральных законов) // Секретарское дело. Ежемесячный профессиональный журнал. – М., 2005, № 7(59). – С. 52-56

Рысков О. И. Основные направления деятельности Национального архива США (NARA) в области управления электронными документами федеральных учреждений // Секретарское дело. Ежемесячный профессиональный журнал. – М., 2004. – № 2(43). – С. 51-53

Рысков О. И. Передача архивных документов на постоянное хранение: опыт США // Секретарское дело. Ежемесячный профессиональный журнал. – М., 2005. – № 4(56). – С. 77-80.

Kula Sam. Optical Memories: Archival Storage System of the Future, or More Pie in the Sky? // Archivaria. – 1977, Summer. – № 4. – P. 43-48

Kesner M. Richard, Hurst Don. Microcomputer Applications in Archives: A Study in Progress // Archivaria. – 1981, Summer. – № 12. – P. 3-19

Kesner M. Richard. Automated Information Management: Is There a Role for the Archivist in the Office of the Future? // Archivaria. – 1984-1985, Winter. – № 19. – P. 162-172

Mallinson C. John. Preserving Machine-Readable Archival Records for the Millenia // Archivaria. – 1986, Summer. – № 22. – P. 147-152

Gavrel Sue. Preserving Machine-Readable Archival Records: A Reply to John Mallinson // Archivaria. – 1986, Summer. – № 22. – P. 153-155

Wallace David A. Metadata and the Archival Management of Electronic Records: A Review // Archivaria. – 1993, Autumn. – № 36. – P. 87-110

Pederson Ann. Unlocking Hidden Treasures Through Description: Comments on Archival Voyages of Discovery // Archivaria. – 1994, Spring. – № 37. – P. 47-63

Wallace David A. Managing the Present: Metadata as Archival Description // Archivaria. – 1995, Spring. – № 39. – P. 11-21

Dryden Jean E. Archival Description of Electronic Records: An Examination of Current Practices // Archivaria. – 1995, Fall. – № 40. – P. 99-108

Thibodeau Sharon. Archival Context as Archival Authority Record: The ISAAR (CPF) // Archivaria. – 1995, Fall. – № 40. – P. 75-85

Hutchinson Tim. Strategies for Searching Online Finding Aids: A Retrieval Experiment // Archivaria. – 1997, Fall. – № 44. – P. 72-101

Weinberg David, Giguere Mark, Miller David S., O’Leary Celia. The Philadelphia Electronic Records Project: Some Clarifications // Archivaria. – 1998, Spring. – № 45. – P. 1-3

Bearman David. Moments of Risk: Identifying Threats to Electronic Records // Archivaria. – 2006, Fall. – № 62. – P. 15-46

Galloway Patricia. Educating for Digital Archiving through Studio Pedagogy, Sequential Case Studies, and Reflective Practice // Archivaria. – 2011, Fall. – № 72. – P. 170-196

Zhang Jane. Original Order in Digital Archives // Archivaria. – 2012, Fall. – № 74. – P. 167-193.

Warner Robert M. International Archival Adventures: A Reminiscence // American Archivist. – 1992, Spring. – Vol. 55, № 2. – P. 356-368.

Rieger Morris. The Vllth International Archives Congress, Moscow, 1972: A Report // American Archivist. – 1973, October. – Vol. 36, № 4. – P. 491-512.

Rhoads James B. The Historian and the New Technology // American Archivist. – 1969, July. – Vol. 32, № 3. – P. 209-213.

Рекомендації VII Міжнародного Конгресу Архівів // Архіви України. – К. : Архівне управління при Раді Міністрів УРСР, 1973. – № 1(117). – С. 11-15.

McReynolds Michael R. Archival Revolution or Evolution: The 8th International Congress on Archives // American Archivist. – 1978, January. – Vol. 41, № 1. – P. 17-20.

Детальніше: Левченко Л. Л. Деякі аспекти науково-технічного опрацювання та комплектування архівних інституцій США документами сучасної епохи // Архіви України. – К., 2012. – № 3. – С. 112-131.

VIII Міжнародний конгрес архівів // Архіви України. – К. : Головне архівне управління при Раді Міністрів УРСР, 1977. – № 2 (142). – С. 16-25.

Макаренко З. Н. Закон о сокращении объема работы с документами // Документоведение. Документационное обеспечение управления. – М. : ВНИИДАД, 1982. – № 1 (9). – С. 8.

Evans Frank B. Promoting Archives and Research: A Study in International Cooperation // American Archivist. – 1987, Winter. – Vol. 50, № 1. – P. 48-65.

Кабочкина Т. С. Федеральные центры документации США. История, современный опыт. // Отечественные архивы. Научно-теоретический и научно-практический журнал. – М., 1992. – № 6. – С. 92-100.

Мітюков О. Г. IX Міжнародний конгрес архівів // Архіви України. – К., 1980. – № 6(164). – С. 3-12.

Lawson Murray G. The Machine Age in Historical Research // American Archivist. – 1948, April. – Vol. 11, № 2. – P. 141-149

Fishbein Meyer H. Appraising Information in Machine Language Form // American Archivist. – 1972, January. – Vol. 35, № 1. – P. 35-43

Dollar Charles M. Appraising Machine-Readable Records // American Archivist. – 1978, October. – Vol. 41, № 4. – P. 423-430

Dollar Charles M., Geda Carolyne L. Archivists, Archives, and Computers: A Starting Point // American Archivist. – 1979, April. – Vol. 42, № 2. – P. 149-151

Fishbein Meyer H. Reflections on Appraising Statistical Records // American Archivist. – 1987, Spring. – Vol. 50, № 2. – P. 226-234

Cunliffe William, Miller Michael. Writing a General Records Schedule for Electronic Records // American Archivist. – 1989, Summer. – Vol. 52, № 3. – P. 350-356

O’Neill Adams Margaret. Punch Card Records: Precursors of Electronic Records // American Archivist. – 1995, Spring. – Vol. 58, № 2. – P. 182-201.

Dollar Charles M. Appraising Machine-Readable Records // American Archivist. – 1978, October. – Vol. 41, № 4. – P. 423-430.

Советские архивисты в США // Советские архивы. Научно-теоретический и научно-практический журнал. – М. : ГАУ при СовМине СССР, 1987. – № 3. – 91-92.

Архивисты из США в СССР // Советские архивы. Научно-теоретический и научно-практический журнал. – М. : ГАУ при СовМине СССР, 1988. – № 1. – С. 104-105.

Наукові конференції, наради, семінари // Архіви України. – К. : Головне архівне управління при Раді Міністрів УРСР, 1990. – № 4(222). – С. 51.

Bartlett Nancy. Eleventh Congress of the International Council on Archives: An American Perspective // American Archivist. – 1989, Spring. – Vol. 52, № 2. – P. 238-248.

Мітюков О. Г. ХІ Міжнародний конгрес архівів у Парижі // Архіви України. Науково-інформаційний бюлетень Головного архівного управління при Раді Міністрів Української РСР. – К., 1988. – № 6(212). – С. 5-16.

Тарасов В. П. ХІІ Международный конгресс архивов // Отечественные архивы. Научно-теоретический и научно-практический журнал. – М., 1993. – № 1. – С. 116-117.

Матяш І. Б. Архівознавство: методологічні засади та історія розвитку. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2012. – 515 с.

Stibbe Hugo L.P. A contribution to the ICA/EASTICA Workshop on Archives Description Standards, Hong Kong : 18-24 February, 1997 // Режим доступу: http://www.eastica.org/EAArchive/EAA03/EAA03_HugoLPStibbe.htm.

Statement of Principles Regarding Archival Description // Archivaria. The Journal of the Association of Canadian Archivists. – 1992, Summer. – № 34 – Р. 8-16.

ISAD(G): General International Standard Archival Description // Archivaria. The Journal of the Association of Canadian Archivists. – 1992, Summer. – № 34 – Р. 17-32.

Папакін Г. В. Загальний Міжнародний стандарт архівного описування ISAD(G) та перспективи його впровадження в Україні (на прикладі фамільного фонду Скоропадських ЦДІАК) // Архіви України. Науково-практ. журнал. – К., 2001. – № 4-5(247). – С. 3-24.

МСА: Стратегический курс на 2008-2018 гг. Куала Лумпур, 25-26 июля 2008 г. Перевод с английского // Режим доступу: http://www.ica.org/download.php?id=89.

Дубровіна Л. А. Рівні організації та опису інформації для Національної архівної інформаційної системи України: до питання дескриптивних методик // Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні : Доповіді та повідомлення наукової конференції 15-16 березня 1995 р. – К., 1996. – С. 43-48

Селіверстова К. Т. До проблеми впровадження у практику ISAD (G) 1994 і адаптації українських методик архівного описування до світових інформаційних систем. Загальний міжнародний стандарт архівного описування // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 1997. – Т. 2. – С. 123-143

Папакін Г. В. Загальний Міжнародний стандарт архівного описування ISAD(G) та перспективи його впровадження в Україні (на прикладі фамільного фонду Скоропадських ЦДІАК) // Архіви України. Науково-практичний журнал. – К., 2001. – № 4-5(247). – С. 3-24.

Bearman David. Archives and Manuscript Control with Bibliographic Utilities: Challenges and Opportunities // American Archivist. – 1989, Winter. – Vol. 52, № 1. – P. 26-39

Weber Lisa B. Archival Description Standards: Concepts, Principles, and Methodologies // American Archivist. – 1989, Fall. – Vol. 52, № 4. – P. 504-513

Szary Richard. Archival Description Standards: Scope and Criteria // American Archivist. – 1989, Fall. – Vol. 52, № 4. – P. 520-526

Thibodeau Sharon Gibbs. External Technical Standards for Data Contents and Data Values: Prospects for Adoption by the Archival Community // American Archivist. – 1990, Winter. – Vol. 53, № 1. – P. 94-98

Stout Leon J. Doing it by the Numbers: Standard Statistics for Describing Archives // American Archivist. – 1990, Winter. – Vol. 53, № 1. – P. 68-75

Matters Marion. Reconciling Sibling Rivalry in the AACR 2 «Family»: The Potential for Agreement on Rules for Archival Description of All Types of Materials // American Archivist. – 1990, Winter. – Vol. 53, № 1. – P. 76-93

Weber Lisa B. The «Other» USMARC Formats: Authorities and Holdings. Do We Care to be Partners in this Dance, too? // American Archivist. – 1990, Winter. – Vol. 53, № 1. – P. 44-51

Cook Michael. The British Move Toward Standards Of Archival Description: The MAD Standard // American Archivist. – 1990, Winter. – Vol. 53, № 1. – P. 130-138

Walch Victoria Irons. The Role of Standards in the Archival Management of Electronic Records // American Archivist. – 1990, Winter. – Vol. 53, № 1. – P. 30-43;

Bearman David. Documenting Documentation // Archivaria. The Journal of the Association of Canadian Archivists. – 1992, Summer. – № 34. – Р. 33-49

Cook Michael. Description Standards: The Struggle Towards the Light // Archivaria. The Journal of the Association of Canadian Archivists. – 1992, Summer. – № 34. – Р. 50-57;

Stibbe Hugo Leendert Philip. Implementing the Concept of Fonds: Primary Access Point, Multilevel Description and Authority Control // Archivaria. The Journal of the Association of Canadian Archivists. – 1992, Summer. – № 34. – Р. 109-137

Haworth Kent M. The Development of Descriptive Standards in Canada: A Progress Report // Archivaria. The Journal of the Association of Canadian Archivists. – 1992, Summer. – № 34. – Р. 75-90.

Bearman David. Documenting Documentation // Archivaria. The Journal of the Association of Canadian Archivists. – 1992, Summer. – № 34 – Р. 33-49.

Cook Michael. Description Standards: The Struggle Towards the Light // Archivaria. The Journal of the Association of Canadian Archivists. – 1992, Summer. – № 34. – Р. 50-57.

Матеріали Робочої групи по стандартах архівного описування (Working Group on Standards for Archival Description (WGSAD)) // American Archivist. – 1989, Fall, Vol. 52, № 4

Walch Victoria Irons, Matters Marion. Standards for Archival Description: A Handbook: Information Systems, Data Exchange, Cataloging, Finding AIDS, Authority Control, Editing And Publis – The Society of American Archivists, 1994. – 320 p.

Левченко Л. Л. Архівні стандарти США: історія, структура, процедури прийняття і впровадження // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К. : ВІР УАН, 2012. – Випуск 63 (№ 8). – С. 218-224.

MacNeil Heather. Dismantling the Tower of Babel: Developing a Common Language Through Descriptive Standards // Archivaria. The Journal of the Association of Canadian Archivists. – 1993, Spring. – № 35. – P. 5-6

Hensen Steven L. The First Shall Be First: APPM and its Impact on American Archival Description // Archivaria. The Journal of the Association of Canadian Archivists. – 1993, Spring. – № 35. – P. 64-70

Duranti Luciana. Origin and Development of the Concept of Archival Description // Archivaria. The Journal of the Association of Canadian Archivists. – 1993, Spring. – № 35. – P. 47-54

Hives Christopher L., Taylor Blair. Using Descriptive Standards as a Basis for Cooperation: The British Columbia Archival Union List Project // Archivaria. The Journal of the Association of Canadian Archivists. – 1993, Spring. – № 35. – P. 71-85

Isaac Glen, Reimer Derek. Right from the Start: Developing Predescriptive Standards at the British Columbia Archives and Records Service // Archivaria. The Journal of the Association of Canadian Archivists. – 1993, Spring. – № 35. – P. 86-98

Cook Michael. MAD2: Reassessing the Experience // Archivaria. The Journal of the Association of Canadian Archivists. – 1993, Spring. – № 35. – P. 15-23.

Банасюкевич В. Д. XIII Международный конгресс архивов (Краткий обзор докладов и выступлений) // Отечественные архивы. Научно-практический журнал. – М., 1997. – № 2. – С. 84-90.

Bearman David. Virtual Archives. ICA Meeting, September 1996, Beijing // Режим доступу: http://web.archive.org/web/20001022231601/www.sis.pitt.edu/~nhprc/prog6.html.

Design Criteria Standards for Electronic Records Management Software Applications. DoD 5015.2-STD. Department of Defense // Режим доступу: http://www.interpares.org/display_file.cfm?doc=DoD_50152.pdf.

Design Criteria Standards for Electronic Records Management Software Applications. DoD 5015.2-STD. Department of Defense // Режим доступу: http://www.interpares.org/display_file.cfm?doc=DoD_50152.pdf.

The Long-term Preservation of Authentic Electronic Records: Findings of the InterPARES Project // Режим доступу: http://www.interpares.org/book/index.cfm.

International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES) 2: Experiential, Interactive and Dynamic Records // Режим доступу: http://www.interpares.org/ip2/book.cfm.

The International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES) 3 Project // Режим доступу: http://www.interpares.org/ip3/ip3_index.cfm.

Duranti Luciana. The Impact of Technological Change on Archival Theory. XIV Congreso Internacional de Archivos, 21-26 September 2000. Seville, Spain // Режим доступу: www.interpares.org/display_file.cfm?doc=ip1_dissemination_cp_duranti_cia_2000.pdf.

Thibodeau Kenneth. Preservation and Migration of Electronic Records: The State of the Issue,» 14th International Congress on Archives, 22-28 September 2000. Seville, Spain // Режим доступу: www.interpares.org/display_file.cfm?doc=ip1_dissemination_cp_thibodeau_ica_2000.pdf.

Хартия о сохранении цифрового наследия. Принята на 32-й Генеральной конференции ЮНЕСКО. Париж, Франция, октябрь 2003 // Режим доступу: http://www.ifapcom.ru/files/Documents/digital_heritage_preserv.pdf.

Carlin John W. The ERA: An Archives of the Future and for the Future // Prologue. – 2004, Spring. – Vol. 36, № 1. – Р. 4-5.

Lee Christopher A. Archival Application of Digital Forensics Methods for Authenticity, Description and Access Provision // Режим доступу: http://www.ica2012.com/files/data/Full%20papers%20upload/ica12Final00290.pdf

The Social Networks and Archival Context Project (SNAC) // Режим доступу: http://socialarchive.iath.virginia.edu/proposal.html. Доповідь Деніела Пітті автором статті записано на диктофон під час її проголошення на XVII Міжнародному Конгресі Архівів (Брісбен, Австралія, серпень 2012 р.)

Duranti Luciana. From Digital Diplomatics to Digital Records Forensics // Archivaria. – 2009, Fall. – № 68. – P. 39-66.