Аграрне питання у діяльності наради В. Гурко (1906 р.)

Зінаїда Василівна Священко

Анотація


Розглянуто зміст напрацювань Наради за головуванням В. Гурка в аграрному законодавстві. Досліджено розуміння Нарадою сутності аграрного питання в Російській імперії початку ХХ ст. та шляхів його вирішення.

Ключові слова


Нарада В. Гурко; аграрне питання; аграрне законодавство; общинне землеволодіння; селяни-вихідці

Повний текст:

PDF

Посилання


Казарезов В. Крестьянский вопрос в России (конец ХІХ – первая четверть ХХ в.) / В. Казарезов. – Т. 1. – М. : Колос, 2000. – 472 с.

Селіхов Д. А. Аграрне законодавство царської Росії в Україні епохи капіталізму (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) / Д. А. Селіхов : Дис… к.ю.н. – Х., 2002. – 210 с.

Сидельников С. М. Аграрная политика самодержавия в период империализма / С.М. Сидельников. – М. : Изд-во Московского университета, 1980. – 289 с.

Симонова М. С. Кризис аграрной политики царизма накануне первой российской революции / М. С. Симонова. – М. : Наука, 1987. – 254 с.

Манифест «Об улучшении благосостояния и облегчении положения крестьянского населения» (3 ноября 1905) // Конец крепостничества в России (документы, письма, мемуары, статьи). – М. : Изд-во МГУ, 1994.

Гурко В. Отрывочные мысли по аграрному вопросу. – СПб., 1906. – 57 с.

Милюков П. Вторая Дума: Публицистическая хроника. 1907. – СПб. : Общественная польза, 1908. – 302 с.

РДІА, ф. 1291, оп. 119, спр. 2, арк. 13-15.

РДІА, ф. 1291, оп. 122, спр. 12, арк. 197-198.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.