Закарпатці у боротьбі за незалежну Україну (40-і рр. ХХ ст.)

Ольга Степанівна Кухарчук

Анотація


Розглянуто історію боротьби за незалежну українську державу на Закарпатті у 1940-х роках. Проаналізовано форми і методи боротьби, роль ОУН у її організації. Використано мемуарні джерела для характеристики особового складу підпільних організацій краю.

Ключові слова


армія; русини; Карпатська Україна; Закарпаття; УРСР; ОУН; УПА; компартія

Повний текст:

PDF

Посилання


Вегеш М. Карпатська Україна – пролог у новий час краю // Закарпатська Україна. Осінь 1944 року: Матеріали наукової конференції, присвяченої 50-річчю визволення Закарпаття від фашизму та 50-річчю Першого з’їзду Народних Комітетів Закарпатської України. – Ужгород, 1995. – С. 124-130.

Іван Коршинський // Вихід вбачаю у відродженні нації. Інтерв’ю О. Чумакова 3. Іван Коршинський // Україна здолає нинішні негаразди». Інтерв’ю І. Берец

Конституції України – 15 років. І. Коршинський

Іван Коршинський // Скальпелем і пером. Факти, події, роздуми у дзеркалі преси.

Маркусь В. Хустська гімназія – твердиня освіти і національного освідомлення східного Закарпаття // Хустська гімназія: Матеріали науково-практичної конференції. – Ужгород : Гражда, 1994. – С. 8-16.

Маркусь В. Від народу-племіні через автономістичні прагнення до державности й соборности // Культура Українських Карпат: традиції і сучасність. – С. 9-26.

Маркуш О. Августин Волошин // Наш рідний край – 1924. – № 8 – С. 2-4.

Мишанич О. Юліан Химинець і його книжка про Закарпаття // Химинець Ю. Закарпаття – земля української держави. – Ужгород, 1992. – С. 139-143.

Нариси історії Закарпатської обласної партійної організації – Ч. 1 (1918-1945 рр.). – Ужгород : Карпати, 1968.

Офіцинський Р., Довганич О. Закарпатська молодь у роки Другої світової війни (До 50-ліття Перемоги). – Ужгород, 1995.

Павленко Г. В. Діячі історії, науки і культури Закарпаття: Малий енциклопедичний словник. – Видання друге, доповнене і перероблене. – Ужгород : ВАТ «Патент», 1997.

Пачовський В. Срібна Земля. Тисячоліття Карпатської України: Історичний нарис. – Ужгород : Закарпаття, 1993.

Піпаш-Косівський В. Правда через 72 роки // Карпатський край – 1991. – 19 січня.

Поп І. І. Закарпатська школа живопису // Нариси історії Закарпаття. – Т. 2. – С. 448-454.

Тиводар М. Закарпаття: народознавчі роздуми. – Ужгород : Карпати, 1995. – С. 26, 57, 104.