РАДЯНСЬКИЙ «РАЙ» НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ. НА ПРИКЛАДІ ОДНІЄЇ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ 1941 р.

Є. Г. Сінкевич

Анотація


На підставі вивчення розсекречених документів архівів СБУ сучасний
дослідник може прослідкувати якими методами послуговувався сталін-
ський режим щоб залякати населення і тримати його в покорі. В даному
дослідженні на основі однієї карної справи йдеться про долю звичайних
селян, мешканців села Микулинці на Покутті. Їх виною було те, що в
Другій Речі Посполитій входили до патріотичних об`єднань «Просвіта»,
«Рідна школа», а також намагалися підтримати матеріально сім`ї рані-
ше арештованих односельців. Каральні органи для надання законності
«правосуддю» використовували незаконні методи тиску на ув’язнених
(нічні допити, погрози, шантаж, методи фізичного впливу). Характерно,
що слідчі намагалися «шити» групові справи, так як їх «учасники» отри-
мували вищу міру покарання. Лиш в умовах набуття Україною незалеж-
ності більшість незаконно засуджених була реабілітована. Однак, доля
значної частини репресованих Московсько-комуністичним режимом й досі
не відома. То тут, то там, виявляють братські могили наспіх похованих
жертв сталінізму.


Ключові слова


Покуття; Микулинці; ОУН; сталінські репресії

Повний текст:

PDF

Посилання


Лісна С. О. Військово-організаційна діяльність ОУН в 1 929–1939 рр. / С.О. Лісна // Lviv Polytechnic National University Institytional Repository http://ena.lp.edu.ua

Бондарчук В. Острожчина в джерельних публікаціях з історії ОУН та УПА В. Бондарчук // Острозький крає- знавчий збірник. – 2014. – Вип. 4. – С. 162–169.

Архів СБУ по Івано-Франківській області. – Спр.147804 (або ж Спр.28847)

Вєдєнєєв Д., Лисенко О. Проблема оцінки діяльності ОУН та УПА: поле конфронтації або сфера порозумін-

ня / Д. Вєдєнєєв, О. Лисенко // З історії ОУН та УПА / shron.chtyvo.org.ua