ІСТОРІЯ МОЛДАВСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ В УНІВЕРСИТЕТАХ НІМЕЧЧИНИ (XV–XXI ст.)

Н. В. Мелінчук

Анотація


Стаття є продовженням наукової розвідки з історії романської філо-
логії в німецьких університетах, яку було опубліковано у попередньому номері «Історичного архіву». Дане дослідження розширює поняття про означену наукову галузь з врахуванням аспекту історичної хронології. У даній статті проаналізовано та охарактеризовано становлення та розвиток романістики (молдовістики) в німецьких університетах (ХV–ХХІ ст.). Найпопулярніша спеціальність філологічного спрямування
в німецьких університетах – романістика. Як зазначено у Новому універсальному лексиконі (Bertelsmann): «Романістика – наука, про романські мови та літератури». Романістика включає в себе такі наукові галузі, зокрема: аргентиністика, баскістика, бразилістика, бретоністика, галісістика, далматиністика, іспаністика, італіністика, Кастилія, каталаністика, Каталонські поля, каталанці, кельтистика, молдовістика, окситаністика, португістика, провансилістика, ретороманістика, романістика, романі – циганська румунська мова, румуністика, сардистика, франкістика. Вона вивчає особливості європейських мов та їх діалектів (італійська, іспанська, португальська, французька), займається вивченням мов національних меншин Європи (галісійська, каталанська, окситанська, ретороманська, сардська мови). «Романські мови походять з вульгарної латини європейських мов; за мовною близькістю їх членують на три групи: 1. Західнороманські мови (іспанська, португальська, каталанська, провансальська, французька, ретороманська); 2. Східнороманські мови (італійська, далматинська [мертва мова]), румунська; 3. Центральнороманські мови (сардська)» [26, c. 809]. Німецький філолог К. Ман вперше в 1863 р. використав термін «романська філологія». «Університет, вищий навчальний заклад, який в цілому сприяє розвитку науки завдяки дослідженню та навчанню. Відвідування університету передбачає наявність випускних іспитів у середній школі. Щонайменше через чотири роки по закінченню навчання складаються державні іспити. В залежності від різновиду іспиту присвоюються вчені ступені. Назва «університет» прослідковується в середньовічному понятті Universitas magistrorrum et scholarium («Організація викладачів та тих, хто навчається»), яка пізніше тлумачилось як Universitas literarum («Цілісність наук»). На початку ХІІІ ст. університет у Парижі, який отримав привілеї
від Папи Римського став вихідним пунктом та взірцем для західних уні-
верситетів. Саме там почали класифікувати вчені ступені (бакалавр,
ліцензіат, магістр, доктор). Перший німецький університет засновано
1348 р. у Празі Карлом ІV».


Ключові слова


аргентиністика; баскістика; бразилістика; бретоні- стика; галісістика; далматиністика; іспаністика; італіністика; Кастилія; каталаністика; Каталонські поля; каталанці; кельтистика; молдовісти- ка; окситаністика; португістика; провансилістика; ретороманістика; романістика; романі – циганська румунськ

Повний текст:

PDF

Посилання


Бурсье Э. Основы романского языкознания (elements de linguistique romane) / Эдуар Бурсье (Edouard Bourciez) // Пер. с фр. / Под. ред., с предисл. и примеч. Д. Е. Михальчи. Изд. 3-е. – М. : Едиториал УРСС, ЛКИ, 2008. – 680 c. (История языков народов Европы).

Мелінчук Н. В. Використання досвіду реформування мовної освіти в університетах Німеччини до України // Проблемы современного педагогического образования. Сер. : Педагогика и психология. – Сб. статей: – Ялта : РИО КГУ, 201 4. – Вып. 46. – Ч. 5. – С. 126–133.

Мелінчук Н.В. Виклики сучасності до національної системи університетської освіти обʼєднаної Німеччини (3.10.1990 – 2014 рр.) // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 245. Вип. 233. Педагогіка. – Мико-лаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – С. 16–20.

Мелінчук Н. В. Загальне мовознавство в німецьких університетах (ХІХ ст. – І пол. ХХ ст.) // Миколаїв : Новітня філологія. – 2013. – № 46. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – С. 5–14.

Мелінчук Н. В. Загальне мовознавство в німецьких університетах (ХІХ ст. – І пол. ХХ ст.) // Новітня філологія. – 2014. – № 48. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – С. 43–53.

Мелінчук Н. В. Історія романістики в німецьких університетах (XVII – XXI ст.) / Історичний архів. Наукові студії: збірник наукових праць / відп. ред. Є. Г. Сінкевич та ін. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2017. – Вип. 18. – С. 25–31.

Мелінчук Н. В. Історія кельтистики та португістики в університетах Німеччини (XVII–XXI ст.) / Наукові праці: наук. журн. / Чорном. нац. у-нт ім. Петра Могили; ред. кол.: Ю. В. Котляр (голова) [та ін.]. – Микола-їв, 2017. – Т. 292. – С. 49–53. – (Серія «Історія»; вип. 280).

Мелінчук Н. В. Подібності та відмінності університетської освіти України та Німеччини // Проблемы современного педагогического образования. Сер. : Педагогика и психология. – Сб. статей: – Ялта : РИО ГПА, 2015. – Вып. 47. – Ч. 3. – С. 137–142.

Мелінчук Н. В. Романістика в університетах Німеччини (ІІ половина ХІХ–ХХ ст.) // Міжнародна науково- практична конференція «Ольвійський форум – 2016: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі»: тези. Том 2. Академічні свободи, університетська автономія, наука і освіта для сталого

розвитку. Мовно-культурна політика. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – С. 43–45.

Мелінчук Н. В. Становлення та розвиток університетської освіти у Німеччині // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей. – Вип. 40. – Ч. 3. – Ялта : РВВ КГУ, 2013. –

С. 183–190.

Мелінчук Н. В. Сучасна модель університетської освіти Німеччини // Наукові праці: Науково-методичний

журнал. – Т. 246. Вип. 234. Педагогіка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – С. 15–20.

Мелінчук Н.В. Тенденції мовної освіти в університетах Німеччини (1949–2014 рр.) // Новітня філологія. –

– № 49. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – С. 31 –44.

Bertelsmann. Das neue Universallexikon. – Gütersloh / München: Wissen Media Verlag GmbH. – S. 1055.

Duden. Die deutsche Rechtschreibung. Das umfassende Standartwerk auf der Grundlage der neuen amtlichen Regeln. – Bd.1, 24. Auflage. – Dudenverlag: Mannheim – Leipzig – Wien – Zürich. – 2006. – S. 1216.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uni-tuebingen.de (05 червня 2017 р.).

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uni-marburg.de/ (05 червня 2017 р.).

[Електронний ресурс]. – Режим доступ у: http://www.uni-jena.de/ (05 червня 2017 р.).

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uni-giessen.de/cms/ (05 червня 2017 р.).

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uni-osnabrueck.de/ (05 червня 2017 р.).

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uni-bamberg.de/ (05 червня 2017 р.).

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uni-kiel.de/ (05 червня 2017 р.).

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uni-goettingen.de/ (05 червня 2017 р.).

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uni-erlangen.de/ (05 червня 2017 р.).

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uni-erlangen.de/einrichtungen/ fakultaeten/phil/departmens.shtml (05 червня 2017 р.).

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.tu-berlin.de/ (05 червня 2017 р.).

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uni-muenster.de (07 червня 2017 р.).

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uni-muenster.de/Philologie/fachbereich/instituteseminare/index.htlm (07 червня 2017 р.).

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www3.uni-bonn.de/ (07 червня 2017 р.).

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// http://www.philfak.uni-bonn.de/institute (07 червня 2017 р.).

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.tu-dresden.de/ (07 червня 2017 р.).

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uni-hannover.de/de/ (07 червня 2017 р.).

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uni-frankfurt.de/ (07 червня 2017 р.).

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uni-frankfurt.de/41622234/Institute (07 червня 2017 р.).