ІДЕЯ СВОБОДИ, ПРАВДИ І СПРАВЕДЛИВОСТІ НАДІЇ СУРОВЦОВОЇ

О. В. Лісовська

Анотація


Український народ пройшов довгий і непростий шлях до творення своєї
держави. Наукова громадськість завжди виявляє шану тим, хто боровся
за свободу Батьківщини. Яскравим прикладом такої боротьби є жінка ба-
гатогранного талану, борець, провісник, історик, публіцист Надія Віта-
ліївна Суровцова. Стаття присвячена життю та діяльності жінки ба-
гатогранного талану, борцю за свободу, правду і справедливість, прові-
снику, історику, публіцисту Надії Віталіївній Суровцовій. Метою даної
статті автор ставить вшанування і згадку «невтомної революціонер-
ки» Н. В. Суровцової в зв’язку з відзначенням 100-річчя Національно-
демократичної революції 1917–1921 рр. в нашій державі. Основний ак-
цент статті робиться на участі Надії Віталіївни в подіях Української
революції 1917–1921 рр.


Ключові слова


Надія Суровцова; Українська революція (1917–1921 рр.); громадсько-політична діяльність; свобода; правда; справедливість

Повний текст:

PDF

Посилання


Рихтицька Д. Українська жінка в дзеркалі життя і боротьби // Визвольний шлях. - 1996. - №5. - С. 518–528.

Суровцева Н. Спогади. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 1996. – 431 с.

Суровцева Н. Листи. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2001. - Кн.1. – 704 с.

Хорунжий Юрій. Шляхетні українки: Есеї-парсуни. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2004. – 208 с.

Хорунжий Ю. Зв’язкова поколінь // Київ. – 2003. – № 6. – С. 137–147.

Дашкевич Я. Постаті: Нариси про діячів історії, політики, культури. – Львів: Львівське відділення ІУАД ім. М. С. Грушевського НАНУ / Літературна агенція «Піраміда», 2007. – 808 с.

Плющ Л. Пам’яті Надії Суровцевої // Сучасність. – 1985. – № 12. – С. 84–90.

Коцюбинська М. Кілька штрихів до силуету Надії Суровцової // Київ. – 1990. – № 10. – С. 70–71.

Падун-Лук’янова Л. Слово про Надію Суровцову // Березіль. – 1992. – № 3–4. – С. 144–149.

Спогад про землячку: [Про Надію Суровцеву – жертву сталінських репресій] // Вільна думка. – Д., 1993. – травень – червень – № 5/6.

Шевченко О. Надія Віталіївна Суровцова – страдницький шлях великої українки // Вісник Київського націо- нального університету імені Тараса Шевченка. – 2004. – № 74 – 76. – С. 43–46.

Олександрова Т. Жінка-легенда // Умань. – 2005. – № 12. – С. 3.

Життя під наглядом «чекістів» // Газета «Прес Центр» №43 (63) від 11.10.2006 р.

Ототюк О. Творчий шлях Н.В. Суровцової // Шевченківська весна: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 15-й річниці незалежності

України. – Вип. ІV: У 3-х част. – Ч. 3. Історія / За заг. ред. проф. В.Ф. Колесника. – К.: Логос, 2006. – С. 342 – 345.

Мицик В. Несхибність Надії // Слово просвіти (всеукраїнський культурологічний тижневик). – 14 квітня 2010 р.

Кривошея І. І., Якименко Л. М. Гендерний аспект мілітаристського дискурсу в егодокументах: компаратив-ний аналіз мемуарів «уманського періоду» Надії Суровцової та Петра Курінного // Гілея. – Випуск 90 (№ 11). – 2014. – С. 117 – 122.

Якименко Л. М. Надія Суровцова: життя та творчість (1896–1985 рр.): Монографія / Під ред. Галича О. А. – Луганськ: ТОВ «Віртуальна реальність», 2010. – 272 с.

Якименко Л. М. Надія Суровцова (1896-1985): у пошуках втраченого часу: [монографія] / Людмила Якименко, Ігор Кривошея. – Умань: Сочінський М. М. [вид.], 2016. - 279 с.

Мицик В. Ф. З добрими людьми по чесній дорозі: художньо-документальне видання. – К.: КВІЦ, 2013. – 296 с.; іл.