УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ НАМІСНИКІВ ГАЛИЧИНИ НА СТОРІНКАХ ЩОДЕННОЇ ГАЗЕТИ «ДІЛО»

А. А. Кучеренко

Анотація


У другій половині ХІХ століття активізувалося протистояння в Галичині між українцями та поляками. Українці все рішучіше виступали за втілення на практиці наданого конституцією Австро-Угорщини права на задоволення власних національних потреб. Важливою фігурою у житті Галичини виступав намісник. Очевидно, саме з цієї причини намісника-ми були австрійці або поляки. Намісники польського походження, в кра-щому випадку, намагалися провадити політику замирення двох народів, як наприклад, М. Бобжинський. Решта, шляхом репресій, не зважала на виборчі права українців, на їх вимоги отримувати рідною мовою освіту та мати власний університет. Певні елементи політики намісників Галичини, що мали польське походження, стосовно українського питання найшли відображення на шпальтах щоденної газети «Діло».


Ключові слова


газета «Діло»; намісники Галичини; українське питання

Повний текст:

PDF

Посилання


Хімяк О. Газета «Діло» та її вплив на формування політичної свідомості українців Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / О. Хімяк // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2009. – Вип.21.

Шаповал Ю. «Діло» (1880 – 1939 рр.): Поступ української суспільної думки / Ю. Шаповал. – Львів, 1999. – 384 с.

Мудрий М. Галицькі намісники в системі українсько- польських взаємин (1849-1914) / М. Мудрий // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 1998. – Вип. 33. – С. 91 -101.

Подання посла Романчука // Діло. – 1886. – 4 (21) січня. – С.1 -2.

Справа руська // Діло. – 1885. – 5 (17 січня). – С.1.

Другі дебати над поданням посла Романчука // Діло. – 1886. – 11 (23) січня. – С.1.

«Czas» про нового намісника // Діло. – 1888. – 11 (23) жовтня.

Погляд на глоси преси щодо русинів до нового намісника і намісника до Русинів // Діло. – 1888. – 5 (17) листопада.

Погляд на голоси преси про ставлення русинів до нового намісника і намісника до русинів // Діло. – 1888. – 7 (19) листопада.

Погляд на голоси преси про ставлення русинів до нового намісника і намісника до русинів // Діло. – 1888. – 7 (19) листопада.

Краєвий сейм // Діло. – 1888. – 23 грудня (4 січня).

Перегляд часописів // Діло. – 1888. – 28 грудня (9 січня).

Галицький намісник про вибори // Діло. – 1889. – 30 червня (12 липня)

Сейм краєвий // Діло. – 1889. – 29 вересня (11 жовтня).

Діло. – 1890. – 16 (4) жовтня. – С.1.

Руська гімназія в Перемишлі // Діло. – 1895. – 13 (25 січня). – С.1 -2.

Русько-народний незалежний виборчий комітет // Діло. – 1895. – 19 (31) січня. – С.1.

Łazuga W. Michał Bobrzyński. Myśl historyczna a działalność polityczna / W. Łazuga. –Warszawa : PWN, 1982

Промова намісника / Ред. стаття // Діло. – 1910. – 21 січня.

Галицький сейм // Діло. – 1910. – 21 січня.

Яремчук В. Польські політичні партії та українське питання в Галичині (кінець ХІХ – 1914 р.) / В. Яремчук

// Наукові записки. ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса. – 2010. – Вип.47.