АНТИГЕТЬМАНСЬКІ ПОВСТАННЯ НА МИКОЛАЇВЩИНІ (1918 р.)

Ю. В. Котляр

Анотація


В статті подана характеристика антигетьманських селянських повстань на Миколаївщині. Встановлено, що головними причинами повстань було відновлення поміщицького землеволодіння, реквізиції та австро-німецька окупація.
Типи повстань були різними: 1. Стихійний селянський рух, викликаний
реквізиціями та тим економічним пресом, який впроваджувала місцева
адміністрація, спираючись, здебільшого, на силу окупаційних військ.
2. Очолюваний більшовиками диверсійно-терористичний рух, спрямований на дестабілізацію ситуації, який використовував прорахунки у внутрішній політиці гетьманського уряду та німецько-австрійської адміністрації. 3. Діяльність отамана Григор’єва, який в період літа – зими 1918 р. представляв Директорію УНР.


Ключові слова


селянство; повстанський рух; гетьманат; австро- німецька окупація; отаман Григор’єв

Повний текст:

PDF

Посилання


Боротьба за владу Рад на Миколаївщині. – Миколаїв : Політвидав, 1959. – 187 с.

Горак В. Повстанці отамана Григор’єва (серпень 1918 – серпень 1919 рр.) / В. Горак. – Фастів : Поліфаст, 1998. – 282 с.

Державний архів Миколаївської області (далі – ДАМО). – Ф.Р.940. – Оп.2. – Спр.4.

ДАМО. – Ф.Р. 940. – Оп.2. – Спр.210.

ДАМО. – Ф.П.1817. – Оп.2. – Спр.283.

Захарченко П. Селянська війна в Україні: рік 1918 / П. Захарченко. – К. : ЗАТ Ніглава, 1997. – 188 с.

Захарченко П. Селянський рух у контексті антигетьманського повстання (осінь 1918 р.) / П. Захарченко. –

К. : ТОВ Міжнародна фінансова агенція, 1997. – 46 с.

Історія міст і сіл Української РСР. Миколаївська область / відп. ред. В. С. Васильєв. – К.: УРЕ АН УРСР,

– 772 с.

Історія українського селянства / під заг. ред. С. В. Кульчицького. – К. : Наукова думка, 2006. – Т. 2 – 655 с.

Котляр Ю. В. Повстанство. Селянський рух на Півдні України (1917–1925) / Ю. В. Котляр. – Миколаїв-Одеса : ТОВ ВіД, 2003. – 196 с.

Котляр Ю. В. Повстанський рух етнічних меншин Півдня України (1917–1931) / Ю. В. Котляр. – К.–Миколаїв : Вид-во МДГУ імені Петра Могили, 2008. – Історична бібліотека МДГУ. – Кн. 1. – 156 с.

Лисенко А. На чолі повстанських мас: отаман Никифор Григор’єв / А. Лисенко // З архівів ВУЧК – ГПУ –НКВД – КГБ. – 1999. – № 1/2. – С. 61 -86.

Лисенко А. Л. Отаманські формування на Лівобережній Україні у другій половині 1918–1919 рр. /А. Л. Лисенко. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – 249 с.

Лозовий В. Продовольче становище в Україні в період Гетьманату: політика влади і реакція селянства (1918 рік) / В. Лозовий // Студії з історії. – К. : Інститут історії України НАН України, 2011. – С. 184–197.

Нариси історії Української Революції 1917–1921 рр. / гол. ред. В. Ф. Верстюк. – К. : Наукова думка, 2011. – К. 1. – 388 с.

Нариси історії Української Революції 1917–1921 рр. / гол. ред. В. Ф. Верстюк. – К. : Наукова думка, 2011. – К. 2. – 464 с.

Пархоменко В. Отаман М. О. Григор’єв на Миколаївщині у 1918–1919 роках / В. Пархоменко // Краєзнавчий альманах. – Випуск 1. – Миколаїв : МОІ ППО, 2001. – С. 33–34.

Скирда А. Казаки свободы: Нестор Махно, казак анархии и гражданская война в России 1917–1921 / А. Скирда. – М.: ИНИОН, 1989. – С. 125–132.

Слюсаренко А. Г. Історія української конституції / А. Г. Слюсаренко, М. В. Томенко. – К. : Т-во «Знання»,

– 192 c.

Тинченко Я. Українське офіцерство: шляхи скорботи та забуття / Я. Тинченко. – К. : Тиражувальний центр УРП, 1995. – Ч. 1. – 258 с.

Трудовая газета. – 1918. – 12 декабря.

Фест Вальтер. Николаев: последний форпост немецких войск на Черном море / Вальтер Фест Вальтер. – Николаев : ПГО «Центр виробничої практики інвалідів АТО «ЛІТОПИС», 2016. – 196 с