ПРОФЕСОР С.Л. ФРАНКФУРТ ТА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ В УРЯДАХ УНР

Т. О. Таранцова

Анотація


Стаття присвячена дослідженню діяльності С. Л. Франкфурта в дер- жавних органах управління Української Народної Республіки. На основі архівних даних, розкрито і проаналізовано значення дипломатичних місій, в яких учений брав участь. Висвітлено характер його діяльності як по- літика-дипломата. Боротьба Соломона Львовича Франкфурта за май- бутнє тієї країни, в якій він жив і працював як науковець, заключалася в партійному змаганні. Адже буремні роки національно-визвольних змагань в Україні надихали патріотично налаштованих представників на можливі метаморфози в державі.

Ключові слова


С. Л. Франкфурт; учений; національно-демократична революція; дипломатична місія; торгово-економічна місія

Повний текст:

PDF

Посилання


Вергунов В. А. С. Л. Франкфурт та Україна (до 150-річчя від дня народження)/ В. А. Вергунов; НААН

ННСГБ, Ін-т історії аграр. науки, освіти та техніки. – К., 2016. – 260с. – (Історико-бібліографічна серія

«Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії», кн. 95).

Вергунов В. А. Видатний учений і організатор сільськогосподарської дослідної справи в Україні /

В. А. Вергунов // Вісник Національної академії наук України. – 2016. – № 9. – С. 72 -86.

Державний вісник. – 21 вересня 1918. – № 50. – С. 1.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі ЦДАВО України). –

Ф. 2196. – Оп. 1. – Спр. 16. – Арк. 1.

ЦДАВО України. – Ф. 9. – Оп. 2. – Спр. 187. – Арк. 2.

Там само. – Спр. 1. – Арк. 32.

Там само. – Спр. 1. – Арк. 27.

Там само. – Спр. 1. – Арк. 30.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі ЦДАВО України). –

Ф. 2486. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 27.

ЦДАВО України. – Ф. 2486. – Оп. 1. – Спр.1. – Арк.29.

Там само. – Спр. 1. – Арк. 26.

Фещенко-Чопівський І.А. Хроніка мого життя: Спогади міністра Центральної Ради та Директорії / Фещен-

ко-Чопівський І.А. – Житомир: КВО «Газ. «Житомирський вісник». – 1992. – 124 с.

ЦДАВО України. – Ф. 9. – Оп. 1. – Спр. 168. – Арк. 9 зв.