ВИХІДЦІ З УМАНЩИНИ В АРМІЇ УНР

О. В. Скус

Анотація


На основі опублікованих документів було персоніфіковано вихідців з Уманщини, які служили в Армії УНР. В статті проаналізовано життєвий та бойовий шлях генералів Армії Української Народної Республіки Петра Дерещука та Олександра Загродського – вихідців з Уманщини, долі яких об’єднані однією метою – здобути соборну і вільну Українську Державу. Тисячі невідомих героїв загинули в боротьбі з ворогами, багато померло в еміграції, чимало замордовано в більшовицьких катівнях. Нам потрібно пам’ятати їхню жертовність, належно вшановувати лицарів-земляків, які зі зброєю в руках відвойовували соборність Української Народної Рес- публіки.

Ключові слова


генерал Армії УНР; полк; повстання; військо; селянство; Уманщина

Повний текст:

PDF

Посилання


На бій за волю. Перемога через поразки. Україна у війнах і революціях 1914 – 1921 років. – Видавництво

Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля». – Харків, 2016. – 352 с.

Срібняк І.В. Військова діяльність уряду УНР в екзині (1921-1923 рр.): Дис. …канд..іст.наук: 07.00.02

/Київський ун-т ім.Тараса Шевченка /І.Срібняк. – К., 1995. – 216 с.; Його ж. Розвідка й контррозвідка

України. 1917 – 1921 рр.: Зб.док. і мат./За ред. В.Сідака. – К., 1995.

Щербатюк В.М. Селянський повстанський рух на Київщині 1917 – 1923 рр.: сучасна історіографія пробле-

ми / В.Щербатюк //Укр. істор. журн. – 2010. – №3. – С.186 – 204.

Коваль Р. Петро Дерещук і Дмитро Цвітковський. До історії партизанського руху на Уманщині в 1920-

рр. /Роман Коваль. – Київ: Історичний клуб «Холодний Яр», 2010. – 48с.

Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917—1921) [Електронний

ресурс] Київ: Темпора: Книга 1, 2007. – Режим доступу: http://rubooks.org/book.php?book=6148

Шатайло О. Спадкоємці козацької слави. Біографії генералів Армії Української Народної Республіки –

уродженців Черкащини /Олег Шатайло. – Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 2009. – 192 с., з іл.

Скрипник О. Таємний легіон Української революції : документально-публіцистичні нариси / Олександр

Скрипник. – К.: Ярославів Вал, 2015. – 320 с.: іл.

Криштопа О., Охрімович А. Україна. Загартована болем. Тисяча років самотності /О.Криштопа,

А.Охрімович. – Видавництво Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля». – Харків, 2015. -544 с.

Тульчинська Н.С., Чорномаз Б.Д., Чорномаз Т.О. Уманщина у плині літ /Надія Тульчинська, Богдан Чор-

номаз, Тетяна Чорномаз. – Ч.1. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016. – 360 с.

Незборима нація [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nezboryma-naciya.org.ua/show.php?id=381

Щербатюк О. Отаман Цвітковський сформував 15-тисячну армію «дезертирів» [Електронний ресурс] Вісті

Черкащини – Режим доступу: //http://viche.ck.ua/item/997

Костюк Є. Тернистий шлях до слави [Електронний ресурс] Офіційна сторінка ВО Свобода. – Режим дос-

тупу: http://svoboda.org.ua/news/articles/00089513/

Нищик Я. Олександр Загродський – 30-ти річний генерал з Черкащини. [Електронний ресурс] 10 квітня

року. – Режим доступу: //http://kropyva.ck.ua/content/oleksandr-zagrodskii-30-ti-r-chnii-general-zcherkashchini

Енциклопедія історії України: В 10 т. /Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. – Т.3: Е-Й. – К.: Наук. думка,

– 672 с. – іл.