ВИКОРИСТАННЯ АРХІВНИХ МАТЕРІАЛІВ У ДОСЛІДЖЕННІ СТАЛІНСЬКИХ РЕПРЕСІЙ ЩОДО ГРОМАДЯН ПОЛЬСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОСТІ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ У 1930-х роках

Л. С. Недбай

Анотація


На основі архівних та інших джерел аналізується стан наукової розро- бки проблеми репресій проти поляків у 1930-х рр. на Півдні України. Доку- менти фондів державних архівів Півдня України містять значні масиви інформації. Для вивчення репресій на Херсонщині, Миколаївщині та Оде- щині головним джерелом є слідчі справи репресованих осіб, які стали до- ступними для науковців у зв’язку з розсекреченням низки архівів, зокрема, архівів силових структур. Використання архівних матеріалів у дослі- дженні сталінських репресій щодо громадян польської національності на Півдні України у зазначений період є важливою складовою для реабілітації жертв незаконних репресій та відновлення історичної справедливості, має значний вплив на розвиток історичної науки та формування націона- льної пам’яті та свідомості українців та поляків

Ключові слова


поляки; Південь України; репресії; депортація; денаціоналізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Шитюк М.М. Масові репресії проти населення Півдня України в 20-50-ті рр. ХХ ст. / М.М. Шитюк. – К. :

Тетра, 2000. – 550 с.; Шитюк М.М. Тоталітарний режим і військовослужбовці та працівники органів ДПУ-

НКВС України в 20-50-ті роки ХХ століття / М М. Шитюк, І.Є. Ніколаєв. – Миколаїв : Видавництво ПП

І.О. Гудим, 2007. – 318 с.

Шитюк М.М. Політика радянської влади щодо поляків південних районів України (20 – 30 рр.) /

М.М. Шитюк // Україна і Польща в ХХ столітті: проблеми і перспективи взаємовідносин. – К.; Краків: На-

ціональний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, 2002. – С. 81–84.

Кульчицький С. Депортації польського і німецького населення України [1934 – 1937] / С. Кульчицький //

Проблеми історії України [Збірка наукових праць]. – К.: Інститут Історії України НАН України, 1998. –

c.

Нікольський В.М. Національні аспекти політичних репресій 1937 р. в Україні / В.М. Нікольський // Украї-

нський історичний журнал. – 2001. – № 2. – С. 74–89.

Шемшученко Ю.С. Жертвы репрессий / Ю.С. Шемшученко, А.Н. Мироненко, В.И. Пристайко. – К.: Юри-

нформ, 1993. – 276 с.

Мироненко А.Н. Жертвы сталинского террора предвоенного пятилетия на Украине / А.Н. Мироненко,

А.П. Бенько. – К., Днепродзержинск, 1994. – 18 с.

Масові репресії на території Миколаївщини (30-ті роки XX століття) // Український історичний журнал. –

– № 1. – С.94-99

Всесоюзний перепис населення 1926 року. – Т. ХІV. – М. : ЦСУ СРСР, 1929. – С. 12-36.

Повернення з забуття. Перша завідуюча обласним відділом освіти // Вересень. – 1996. – № 2. – С. 42-46

ДАХО, Ф.Р.4033, оп.3, спр.166, 497 арк.

ДАХО, Ф.Р.4033, оп.4, спр.50, 214 арк.

ДАХО, Ф.Р.4033, оп.3, спр.147, 110 арк.

Еволюція репресивно-каральної системи радянської України // Український історичний журнал. – 2001. –

№ 3. – С. 440-443