ВІРНІСТЬ ВІЙСЬКОВІЙ ПРИСЯЗІ ЯК ПРОЯВ ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 – 1921 років

О. Ю. Скляр

Анотація


У статті на основі архівних документів, мемуарів і досліджень сучас- них українських істориків висвітлюється досвід вірності Військовій при- сязі військовослужбовців українських національних військових формувань доби Української революції 1917-1921 років, як прояв славетної історичної традиції українського війська

Ключові слова


Військова присяга; військові традиції; вірність військовому обов’язку; Армія УНР; Галицька Армія; українське військо

Повний текст:

PDF

Посилання


Карпов В. Однострої української армії (1917-1920) / В. Карпов // Військово-історичний альманах. – 2000. –

Ч. 1. – С.110-121.

Литвин С., Каліберда Ю. Гордієнківський кінний полк на захисті Української революції (1917 – 1920 рр.) /

С. Литвин, Ю. Каліберда // Воєнна історія. – 2011. – № 2(56). – С. 59-68.

Рудько С. Відродження традицій українського козацтва у добу Національно-демократичної революції

-1921 рр. Електронний ресурс / С. Рудько // Щоденна всеукраїнська газета «День». – Режим доступу:

http://incognita.day.kiev.ua/vidrodzhennya-tradiczij-ukrayinskogo-kozacztva.html – Назва з екрану.

Тинченко Я. Сердюки Гетьмана Скоропадського. Украина. 1918 / Я. Тинченко // Цейхгауз. – 2002. –

№18. – С. 40–43.

Тимощук В. Військові ритуали / В. Тимощук // Військо України. – 2003. – № 11–12. – С. 32–33.

Футулуйчук В. Військова Присяга і Статути – основа правопорядку війська [Електронний ресурс] /

В. Футулуйчук // Українська галицька армія: військово-патріотичне виховання та вишкіл (1918-1920 рр.). –

Віртуальна Русь. – Режим доступу: http://ruthenia.info/txt/futuluichukv/uga/12.html – Назва з екрану.

Вістник Державного Секретаріату Військових Справ. – Тернопіль, 1919. – Ч. 1. – 1 грудня.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). – Ф. 1075.

Військове міністерство Української Народної Республіки. 1918 – 1929. – Оп. 4. – Спр. 3.

Козак І. Присяга / І. Козак // Український Скиталець. – 1923. – Ч. 6. – С. 18–19.

Стрілець. – 1919. – 1 листопада.

Фуртес О. Історико-мемуарний літопис УГА «Український скиталець» 1920–1923 рр. / О. Фуртес //

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2008. – №17. – С. 130–135.

Скорич Л.В. УНР і ЗУНР: військово-політичне співробітництво у 1918-1919 рр.: Дис… канд. іст. наук.

02.22 / Л.В. Скорич / Національний ун-т «Львівська політехніка». – Львів, 2007. – 178 с.

ЦДАВО України. – Ф. 1075. Військове міністерство Української Народної Республіки. 1918 – 1929. –

Оп. 2. – Спр. 5.

Прохода В. Завдання армії УНР на еміграції / В. Прохода // Табор. – 1929. – №10. – С.9–19.

Грива А. Боротьба українських козаків за українську державність і соборність України (1917 – 1922 рр.)

Електронний ресурс / А. Грива. – Режим доступу: http://www.makozatstvo.org.ua/index.php?list=12 – Назва

з екрану.

Сулима Л. Второй зимний поход Армии УНР: рейд в вечность Електронний ресурс / Л. Сулима // Зерка-

ло недели. Украина. – 2016. – №43–44. – 19 ноября. – Режим доступу: http://gazeta.zn.ua/HISTORY/vtoroyzimniy-pohod-armii-unr-reyd-v-vechnost-_.html

– Назва з екрану.