Історичний архів. Наукові студії

Галузь і проблематика: Збірник містить публікації історичних джерел, джерелознавчих та історіографічних досліджень, статей з актуальних проблем історії України та всесвітньої історії, міжнародних відносин, історії історичної науки, рецензії, повідомлення про наукові події та заходи.
ISSN 2413-578X (Online), ISSN 2077-5709 (Print).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15367-4039ПР від 07.07.2009 р.

Видання включене до Переліку наукових фахових видань з історичних наук (Наказ МОН України №1021 від 7 жовтня 2015 р., Постанова ВАК України №1-05/2 від 10 лютого 2010 р.)

Мова видання: українська, російська, польська, англійська.

Засновники: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв);
Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського Національної академії наук України (м. Київ).

Головний редактор: Сінкевич Є. Г., доктор історичних наук, професор.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в базі даних «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Журнал включено до Index CopernicusUlrich’s Periodical Directory, індексується у  Google Scholar.Історчний архів. Наукові студії

№ 18 (2017)

Зміст

ВІТЧИЗНЯНА ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

БОРОТЬБА БІЛОГВАРДІЙСЬКИХ ДЕРЖАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ З УКРАЇНСЬКИМ ДЕРЖАВНИЦЬКИМ РУХОМ (1918-1920 рр.) PDF
Ю. В. Білай
СОЦІАЛЬНІ ВЗАЄМОДІЇ НАСЕЛЬНИКІВ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ УСПЕНСЬКОЇ ЛАВРИ ЩОДО ПЕРЕОБЛАЧЕННЯ МОЩЕЙ СВЯТИХ І ЗАМІНИ ЇХ ПОКРОВІВ (кінець XVIII – перші десятиліття ХХ ст.) PDF
А. А. Кізлова
ІСТОРІЯ РОМАНІСТИКИ В НІМЕЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ (ХVІI – ХХІ ст.) PDF
Н. В. Мелінчук
ОБРАЗ ВЛАДИ ТА УЯВЛЕННЯ ПРО «БЛАГА РЕВОЛЮЦІЇ» У СЕЛЯН ТА РОБІТНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ У 1918 році PDF
К. В. Мельничук
ВАЛЕНТИН ОТАМАНОВСЬКИЙ В УКРАЇНСЬКІЙ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 років PDF
І. Ю. Робак, Г. Л. Демочко
ВІРНІСТЬ ВІЙСЬКОВІЙ ПРИСЯЗІ ЯК ПРОЯВ ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 – 1921 років PDF
О. Ю. Скляр
ЛАГІДНА РЕВОЛЮЦІЯ ВЕЛИКОГО СЕЙМУ PDF (Polski)
A. Stroynowski

Регіональна історія

СВІДЧЕННЯ СТАРШИН ТА ОФІЦЕРІВ АРМІЇ УНР ПРО МІСЦЕ РЕЛІГІЙНОГО ФАКТОРУ У СВІДОМОСТІ ТА МОТИВАХ ПОВСТАНЦІВ СЕРЕДНЬОГО ПОДНІПРОВ’Я У 1918 – 1921 рр. PDF
Н. М. Зозуля
СЕЛЯНСЬКІ РЕСПУБЛІКИ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ: ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ PDF
Ю. В. Котляр
ТОПОНІМИ МЛІЇВА: ЦЕРКОВНА ІСТОРІЯ МИНУВШИНИ І СЬОГОДЕННЯ PDF
Т. М. Курінна
РОЛЬ ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА» У СТВОРЕННІ УКРАЇНСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ТЕАТРУ НА ЗАКАРПАТТІ PDF
О. С. Кухарчук
ПРОБЛЕМА ЧОРНОМОРСЬКОГО ФЛОТУ І СУДНОБУДІВНИХ ЗАВОДІВ У РОКИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ: МИКОЛАЇВСЬКІ ВІЗІЇ PDF
Л. Л. Левченко
З ІСТОРІЇ КАМ’ЯНСЬКОГО ОСЕРЕДКУ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ: ПОБИТТЯ ГАЛИЦЬКОЇ МОЛОДІ 1990 р. PDF
О. А. Мушта
ВИКОРИСТАННЯ АРХІВНИХ МАТЕРІАЛІВ У ДОСЛІДЖЕННІ СТАЛІНСЬКИХ РЕПРЕСІЙ ЩОДО ГРОМАДЯН ПОЛЬСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОСТІ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ У 1930-х роках PDF
Л. С. Недбай
ВИХІДЦІ З УМАНЩИНИ В АРМІЇ УНР PDF
О. В. Скус
УКРАЇНСЬКІ ВИЗВОЛЬНІ ПРАГНЕННЯ ПОЧАТКУ ХХ ст. І ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА 1918-1919 років У СВІТЛІ ПОЛЬСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ PDF (Polski)
A. Smoliński
УМАНСЬКА РІЗНЯ, УМАНСЬКА ТРАГЕДІЯ, ЧИ УМАНСЬКА ПЕРЕМОГА? PDF (Polski)
T. Srogosz
ПРОФЕСОР С.Л. ФРАНКФУРТ ТА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ В УРЯДАХ УНР PDF
Т. О. Таранцова
УКРАЇНСЬКІ ТЕРЕНИ І ПОСТАТЬ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО В ТРАКТУВАННІ ПОЛЬСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ другої половини ХХ – початку ХХІ ст. PDF
А. І. Ткачук
ПОВЕРНЕННЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ДО УКРАЇНИ У 1924 році У СВІТЛІ МЕМУАРНИХ ДЖЕРЕЛ PDF
В. О. Хоменко
ВПЛИВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ВОЛИНІ НА РОЗВИТОК ОСВІТИ на початку ХХ ст. PDF
Я. П. Цецик